man in woonzorgcentrum moerwijk hww zorg

24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Jaarrekening  2017

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015

Statuten

Statutenwijziging 22 juni 2015 HWW zorg-scanafschrift internet versie

Kwaliteit en inspectie

HWW zorg wil transparant zijn over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en (para)medische behandeling. Onderstaand vindt u verschillende documenten zoals rapporten van Inspectiebezoeken. Hiermee krijgt u inzicht in de kwaliteit van HWW zorg.

Vastgesteld inspectierapport Op de Laan 7 maart 2018

Resultaatsverslag en afsluiting inspectiebezoek locatie De Eshoeve – 8 juni 2017
Ontvangstbevestiging resultaatverslag en afsluiting inspectie bezoek locatie De Schildershoek – 20 februari 2017
Vastgestelde rapportage verpleeghuis De Schildershoek 31 oktober 2016
Rapport inspectiebezoek Moerwijk op 18 oktober 2016
Rapport van het inspectiebezoek aan De Eshoeve op 12 oktober 2016
Vastgesteld rapport hertoetsbezoek verpleeghuis Houtwijk 5 juli 2016
Begeleidende brief resultaatsverslag inspectiebezoek verpleeghuis Houtwijk op 19 november 2015
Rapport van het Inspectiebezoek aan Haagse Wijk- en Woonzorg, verpleeghuis Houtwijk in Den Haag op 19 november 2015

Kwaliteitsindicatoren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft over 2015 elke zorgorganisatie gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot kwaliteitsindicatoren. Onderstaand treft u de resultaten aan van HWW zorg. Indien u vragen heeft over de resultaten kunt u uw vraag mailen naar info@hwwzorg.nl t.a.v. Stafbureau Kwaliteit.

Kwaliteitsverslag HWW zorg 2017

kwaliteitsindicatoren HWW zorg 2017
Resultaten CQ meting thuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In  het document personeelssamenstelling HWW zorg wordt de bestaande samenstelling van het personeel van de divisie Woonzorg gepubliceerd.

Personeelssamenstelling HWW zorg 2018