24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

HWW zorg benoemt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

De heer Sjef van Gennip is per 8 april 2018 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg). Hij volgt de heer Ben Pluijmers op, die terugtreedt vanwege het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn.

Van Gennip is voorzitter Raad van Bestuur van Reclassering Nederland en heeft daarnaast een brede ervaring als toezichthouder. Zo was hij tot voor kort vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningbouwcoöperatie Haag Wonen. In Van Gennip heeft HWW zorg de juiste voorzitter gevonden om samen met de Raad van Bestuur de ambities van HWW zorg te realiseren.