24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

HWW zorg ondertekent aanpak tekorten Zorg & Welzijn

Bert Deitmers (Raad van Bestuur HWW zorg) heeft met ruim twintig andere bestuurders en vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeenten in Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord op 27 maart in Zoetermeer een handtekening gezet onder het regionale actieplan (Regionale Actieplan Aanpak Tekorten). Dit actieplan is een landelijk initiatief vanuit het ministerie van VWS om vanuit iedere regio in Nederland een actieplan op te stellen om regionaal de oplopende personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt zet zich in deze regio in voor de uitvoering van het actieplan.

Focus actieplan
Met het actieplan wordt regionaal extra ingezet op samenwerking om er voor te zorgen dat er geen vraagstukken blijven liggen, die nodig zijn voor een gezonde arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn. De thema’s waar het actieplan zich op richt zijn verdeeld over de volgende 5 actielijnen:

  1. verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit.
  2. positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële werknemers.
  3. verbeteren opleidings- en leerklimaat voor jonge en nieuwe medewerkers.
  4. vorm geven aan innovatie en vernieuwing van opleidingen.
  5. verbeteren werkomgeving en werkklimaat voor medewerkers.

HWW zorg en andere organisaties in de regio werken al hard aan oplossingen. Maar met dit actieplan bundelen de organisaties hun krachten om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg & Welzijn in de regio. Samenwerken en gezamenlijke regionale acties zijn nodig om de problemen echt aan te kunnen pakken en resultaten te boeken.

Kijk voor wie er nog meer meedoen en verdere informatie op: https://www.zorgzijnwerkt.nl/raat.html