24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Persbericht renovatie Woonzorgcentrum Rivierenbuurt

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) wil kwaliteit bieden aan de bewoners en medewerkers en meebewegen met de nieuwe zorgwensen. Daarom investeren we in de locaties. Het is een voorgenomen besluit dat Woonzorgcentrum Rivierenbuurt vanaf 1 juli 2018 zal worden gerenoveerd.

Vanwege de totale omvang van alle aanpassingen, is het noodzakelijk dat het pand volledig leeg is ten tijde van de renovatie. De renovatie zal uiterlijk 1 juli 2018 gaan starten. Wij bieden een passende oplossing aan voor zowel bewoners als medewerkers.

De verwachting is dat de renovatie één tot anderhalf jaar in beslag zal nemen. Tot die tijd vinden er geen zorgactiviteiten plaats in Woonzorgcentrum Rivierenbuurt.

Na de verbouwing zal Woonzorgcentrum Rivierenbuurt mogelijk worden gebruikt om bewoners van andere locaties van HWW zorg waar renovaties plaatsvinden, tijdelijk te huisvesten. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de huidige bewoners kunnen terugkeren naar Woonzorgcentrum Rivierenbuurt.