24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Persbericht: update verbouwing woonzorgcentrum Rivierenbuurt

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) heeft vernomen dat er vanavond (24 mei 2018) een protestdemonstratie gepland staat tegen de tijdelijke verhuizing van de bewoners van Woonzorgcentrum Rivierenbuurt. Ons doel is om de rust en veiligheid in locatie Rivierenbuurt voor bewoners, medewerkers en bezoekers tijdens de demonstratie te garanderen. Om ons standpunt te verduidelijken hierbij nogmaals ons persbericht ter informatie.

Renovatie Woonzorgcentrum Rivierenbuurt

HWW zorg wil kwaliteit bieden aan de bewoners en medewerkers en meebewegen met de nieuwe zorgwensen. Daarom investeren we in de locaties. Om die reden is besloten dat Woonzorgcentrum Rivierenbuurt vanaf 1 juli 2018 zal worden gerenoveerd.

Vanwege de totale omvang van alle aanpassingen, is het noodzakelijk dat het pand volledig leeg is ten tijde van de renovatie. Wij bieden een passende oplossing aan voor zowel bewoners als medewerkers.

De verwachting is dat de renovatie zeker anderhalf jaar in beslag zal nemen. Tot die tijd vinden er geen zorgactiviteiten plaats in Woonzorgcentrum Rivierenbuurt. Direct na de verhuizing van de bewoners zullen de werkzaamheden starten. Wij doen ons uiterste best de overlast voor de bewoners van de aanleunwoningen tot een minimum te beperken.

De bewoners van Woonzorgcentrum Rivierenbuurt die nu verhuizen naar Woonzorgcentrum Op de Laan of een andere locatie van HWW zorg, krijgen na de renovatie van Woonzorgcentrum Rivierenbuurt de mogelijkheid om terug te verhuizen.

Na de verbouwing zal Woonzorgcentrum Rivierenbuurt mogelijk eveneens worden gebruikt om bewoners van andere locaties van HWW zorg waar renovaties plaatsvinden, tijdelijk te huisvesten.

HWW zorg heeft medewerkers, de bewoners en de vrijwilligers in februari zowel mondeling als per brief geïnformeerd.

Tevens is er een spreekuur ingericht voor het beantwoorden van vragen van zowel bewoners als hun familie. Eind maart is er met elke bewoner een individueel gesprek gevoerd waarin de persoonlijke situatie en de wensen met betrekking tot de verhuizing zijn vastgelegd. Na deze gesprekken hebben wij geconcludeerd dat het overgrote deel van de bewoners naar de locatie Woonzorgcentrum Op de Laan verhuist. Er is maatwerk en bemiddeling geboden aan de bewoners, ook aan diegene met andere locatiewensen.

Wij werken samen met Vestia aan een constructieve en gezamenlijke oplossing voor de 19 aangrenzende aanleunwoningen.