Mantelzorg

Bel of mail ons voor meer informatie

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Als u langdurig zorgt voor een zieke of hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend, buur of kennis dan bent u mantelzorger. Een mooie en dankbare maar soms ook zware taak. Bij HWW zorg doen wij ons best om naast onze cliënten ook de mantelzorgers van onze cliënten te ondersteunen en begeleiden. Dit doen wij op verschillende manieren en met verschillende middelen.

Mantelzorgers kunnen ondersteuning en advies vragen bij de psychologen en maatschappelijk werkers van HWW zorg.

Ook werkt HWW zorg met het digitale zorgnetwerk ‘Caren zorgt’. Via Caren kunnen clienten, hun familie, mantelzorgers en zorgverleners met elkaar informatie delen over de zorg rondom een cliënt.
Voor meer informatie kunt u bellen met HWW zorg 070-379 50 00.

Taskforce Mantelzorg

Sinds mei 2012 zijn binnen het project ‘Taskforce Mantelzorg’, al ruim 6000 mantelzorgers ondersteund door geschoolde zorgprofessionals van de samenwerkingspartners. In een vroeg stadium signaleren deze professionals de behoeften aan ondersteuning bij mantelzorgers en begeleiden hen naar passende voorzieningen.

Samenwerkende professionals

Er is een stevig samenwerkingsnetwerk ontstaan tussen de partners van Taskforce Mantelzorg. Informatie en ervaringen worden uitgewisseld en het project heeft binnen alle deelnemende organisaties positief bijgedragen aan het mantelzorgbeleid en mantelzorgondersteuning.

In Taskforce Mantelzorg zijn de professionals van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), HWW Zorg, Florence, Plicare, Respect Zorggroep, Welzijn Scheveningen en Evita Zorg verenigd. Zij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die er voor mantelzorgers zijn en kunnen helpen de weg te vinden naar ondersteuning, hulpmiddelen of (respijt)zorg. Daarnaast heeft PEP Den Haag een adviserende rol in de Taskforce Mantelzorg.