24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Zelfverzorging, huishouding, mobiliteit, hobby’s, woonaanpassingen, hulpmiddelen, het aanvragen van voorzieningen. Op deze en andere gebieden geeft de ergotherapeut van HWW zorg advies, training en begeleiding. Ergotherapie thuis helpt u om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Bijzonderheden

Ergotherapie thuis behandelt u in uw eigen omgeving, namelijk thuis. Tijdens de behandeling staat ‘zelf doen’ centraal. De inhoud van de behandeling hangt af van uw mogelijkheden en wat u graag wilt of belangrijk vindt om te kunnen doen. Uw vraag is het uitgangspunt!

Locaties waar ergotherapie wordt aangeboden:

Aanmelding

De ergotherapeut behandelt u bij voorkeur op verwijzing van uw huisarts of specialist. Deze verwijzing kunt u of uw (huis)arts opsturen naar de afdeling ergotherapie van een van de verpleeghuizen van HWW zorg. Na ontvangst van het verwijsformulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.

Ergotherapie is ook direct toegankelijk. Check de polis van uw zorgverzekeraar voor de voorwaarden.

U kunt het formulier hier downloaden:

Download (Pdf, 110 kB)

Kosten

Ergotherapie maakt deel uit van het basispakket, waaruit u maximaal 10 uur per jaar vergoed krijgt. Let hierbij op uw eigen bijdrage.