24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Zelfverzorging, huishouding, mobiliteit, hobby’s, woonaanpassingen, hulpmiddelen, het aanvragen van voorzieningen. Op deze en andere gebieden geeft de ergotherapeut van HWW zorg advies, training en begeleiding. Ergotherapie thuis helpt u om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Bijzonderheden

Ergotherapie thuis behandelt u in uw eigen omgeving, namelijk thuis. Tijdens de behandeling staat ‘zelf doen’ centraal. De inhoud van de behandeling hangt af van uw mogelijkheden en wat u graag wilt of belangrijk vindt om te kunnen doen. Uw vraag is het uitgangspunt!

Locaties waar ergotherapie wordt aangeboden:

Aanmelding

De ergotherapeut behandelt u bij voorkeur op verwijzing van uw huisarts of specialist. Deze verwijzing kunt u of uw (huis)arts opsturen naar de afdeling ergotherapie van een van de verpleeghuizen van HWW zorg. Na ontvangst van het verwijsformulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.

Ergotherapie is sinds 2011 ook direct toegankelijk. Check de polis van uw zorgverzekeraar voor de voorwaarden.

U kunt het formulier hier downloaden:

Download (Pdf, 110 kB)

Kosten

Ergotherapie maakt deel uit van het basispakket, waaruit u maximaal 10 uur per jaar vergoed krijgt. Let hierbij op uw eigen bijdrage.