24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Hulp bij revalidatie na bijvoorbeeld een gebroken been of het krijgen van een nieuwe heup. Kracht- en conditietraining na langdurige ziekte. Advies en instructie bij de aanschaf van prothesen, schoenen en loophulpmiddelen. Dit en meer kan een fysiotherapeut van HWW zorg voor u betekenen. Niet alleen bewoners van onze verpleeghuizen mogen gebruikmaken van deze diensten. U kunt ook een beroep doen op onze fysiotherapeut als u zelfstandig in de wijk woont.

Behandelplan en samenwerking

De fysiotherapeut onderzoekt u en maakt een behandelplan. Dit bevat concrete behandeldoelen, zoals bijvoorbeeld veilig leren lopen met een rollator of veilig in bed kunnen draaien of in/uit bed kunnen komen. De fysiotherapeut werkt steeds nauw samen met de verpleeghuisarts, de verzorgende en de ergotherapeut van HWW zorg. Een adequate behandeling is daardoor verzekerd.

Specialisaties

Binnen HWW zorg zijn verschillende fysiotherapeuten gespecialiseerd op de volgende gebieden:

 • Kwetsbare ouderen met beginnende dementie
 • Beweeggroepen
 • Parkinson
 • Claudicatio
 • Fitness
 • Vervolgtraject op revalidatie
 • COPD
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld
  behandeling na CVA

Behandelingen

U kunt bij de fysiotherapeut terecht met alle aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De behandeling van de fysiotherapeut kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • hulp bij revalidatie nadat u een gebroken been gehad heeft of een beroerte;
 • hulp bij revalidatie nadat u een nieuwe heup of knie heeft gekregen;
 • kracht- en conditietraining na een langdurige ziekte;
 • therapie om de gevolgen van dementie te verminderen of te stabiliseren.

Advies

De fysiotherapeut kan u ook adviseren over bijvoorbeeld:

 • de aanschaf van en het leren omgaan met orthesen, prothesen, aangepaste schoenen en loophulpmiddelen;
 • de houding in bed en stoel;
 • het verplaatsen van mensen met een handicap van en naar een stoel, toilet en bed (transfer- en til-technieken).

Voor behandeling aan huis is een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. De fysiotherapeut kan u daarbij helpen en adviseren. Als u eerst in een verpleeghuis bent geweest ter revalidatie of reactivering, dan kunt u een verwijzing vragen aan de verpleeghuisarts.

Kosten

Wilt u in aanmerking komen voor fysiotherapie van HWW
zorg? Dan heeft u in sommige gevallen een verwijzing nodig
van uw (huis)arts of specialist.

Het hangt van uw zorgverzekering af in hoeverre u de
behandeling vergoed krijgt. Wij helpen u graag om te kijken
hoe u precies verzekerd bent en of u een verwijzing nodig
heeft!