24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

In ieder woonzorgcentrum kunt u terecht bij een geestelijk verzorger voor een (of meer) persoonlijke, vertrouwelijke gesprek(ken). Bijvoorbeeld over uw gezondheid en ziekte, het verlies van naasten, de zin en zinloosheid van het leven, uw geloof of levensovertuiging, het wennen aan de nieuwe woonomgeving, de laatste levensfase, enz. De geestelijk verzorger is er voor u en uw  naasten. Ongeacht uw levensovertuiging of uw indicatie. Naast de individuele ondersteuning bieden geestelijk verzorgers kerkdiensten, gespreksgroepen, muziekactiviteiten, herdenkingsbijeenkomsten, enz. Dit aanbod verschilt per woonzorgcentrum.

Multiculturaliteit

HWW zorg hecht eraan dat iedereen de zorg krijgt die bij hen past. Multiculturaliteit is daarin een onderwerp van betekenis! We koken bijvoorbeeld ook halal. We hebben naast een christelijk ook een hindoeïstisch en islamitisch geestelijke verzorger in De Schildershoek. De laatste twee geestelijk verzorgers kunnen ook op andere locaties cliënten bezoeken. Op een aantal van onze locaties wordt veel aandacht besteed aan de multiculturele feesten. Het Suikerfeest en Diwali zijn in de Rivierenbuurt, Paulus Potter en De Schildershoek net zo belangrijk als Kerst, Pasen en Pinksteren.