24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal, gehoor, eten en drinken. De behandeling heeft als doel problemen in de persoonlijke communicatie of bij het eten en drinken te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Logopedisten geven daarnaast voorlichting en advies aan u en uw omgeving.

Uw hulpvraag staat centraal

De logopedist helpt clienten met communicatieproblemen door taaloefeningen en/of manieren om de communicatie te ondersteunen. Bij slikproblemen wordt de client geholpen door de logpedist, samen met de diëtiste en de koks, om weer veilig en voldoende te eten.

De logopedisten van HWW zorg

De logopedisten van HWW zorg zijn gespecialiseerd in revalidatie en ouderenzorg. Er wordt samenwerking gezocht met andere betrokken behandelaren zoals uw (huis)arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, KNO-arts en/diëtist. Bij deze samenwerking staat uw hulpvraag centraal!

Onze logopedisten staan voor u klaar als u thuis woont, maar ook als u in een verpleeghuis of woonzorgcentrum verblijft.