24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Maatschappelijk werk is er voor alle cliënten die zijn opgenomen in een verpleeghuis en voor hun mantelzorger. Heeft u ondersteuning nodig bij problemen die verband houden met de opname en de behandeling in het verpleeghuis dan kan de maatschappelijk werker u daar bij helpen.

Hoe kan de maatschappelijk werker u helpen?

De maatschappelijk werker kan u helpen met psychosociale hulpverlening. Er is aandacht voor de kwaliteit van uw leefomgeving en door u te steunen en te begeleiden kan het verblijf positief beinvloed worden. Ook begeleiden wij u bij verwerking van emotionele gevolgen van ziekte, behandeling en opname.

Hiernaast ondersteunt de maatschappelijk werker met concrete en praktische hulp en door het geven van informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van voorzieningen of thuiszorg.

De maatschappelijk werker let op uw welbevinden en zal u waar nodig steunen en begeleiden.

Hoe kunt u het maatschappelijk werk bereiken?

U kunt zelf contact opnemen met maatschappelijk werk bij HWW zorg. Ook kunt u een medewerker van de woonzorg laten weten dat u graag contact wilt met het maatschappelijk werk.