24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

De specialist ouderengeneeskunde (de vroegere Verpleeghuisarts) behandelt en begeleid ouderen die vaak met meerdere aandoeningen te maken hebben. Het beperkt zich niet tot medische zaken maar kijkt naar de hele mens. De insteek is hoe te zorgen dat de kwaliteit van leven van de cliënt zo goed mogelijk blijft. Het welbevinden van de cliënt staat voorop.

In de woonzorglocaties werkt de specialist ouderengeneeskunde samen met de verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en anderen.

De specialist ouderengeneeskunde bezoekt de mensen ook thuis en werkt daarin samen met andere zorgverleners als huisartsen, de casemanager dementie, wijkverpleegkundigen, ouderenconsulenten en de psycholoog.