24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

De psychologen van Haagse Wijk- en Woonzorg staan voor u klaar in de verpleeghuizen en woonzorgcentra van HWW zorg. Maar ze helpen u ook graag thuis. De psychologen onderzoeken wat er bij u aan de hand is en kunnen u op basis hiervan ook behandelen. In samenspraak met u proberen ze uw welzijn te bevorderen. Het streven is om u in uw kracht te houden of juist in uw kracht te zetten.

Onderzoek

Eén van de kerntaken van de psychologen van HWW zorg is diagnostiek. Dit houdt in dat de psycholoog door middel van gesprekken, observaties, testen en vragenlijsten onderzoekt wat de oorzaak is van het probleem waarvan u last heeft. Het resultaat van dit onderzoek bespreekt de psycholoog met u.

Behandeling

De psychologen van HWW zorg onderzoeken niet alleen: ze kunnen u waar nodig ook behandelen. Met deze behandeling probeert de psycholoog uw klachten te laten verdwijnen of – als dat niet mogelijk is – de klachten in ieder geval te verminderen. We behandelen u door middel van gesprekken en/of training. Soms gebeurt dit op individuele basis, soms vindt de behandeling plaats in een groep. We kijken samen met u welke wijze van behandelen het beste aansluit bij u en uw klachten.

De psychologen kunnen ook ondersteuning bieden aan mantelzorgers.

Een psycholoog inschakelen?

Wilt u een beroep doen op de psychologen van HWW zorg? Dan heeft u een verwijzing nodig van een specialist ouderengeneeskunde of van uw huisarts. Wanneer u nog thuis woont, vergoedt uw zorgverzekeraar meestal de ondersteuning door de psycholoog. Woont u in één van de locaties van HWW zorg of ontvangt u thuis zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan vindt de vergoeding plaats vanuit uw zorgzwaartepakket (ZZP).