24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

De website van Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) wordt zorgvuldig samengesteld. Aan deze teksten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Indien u zekerheid wilt hebben over de op deze site vermelde documenten en informatie dient u contact op te nemen met HWW zorg.

HWW zorg

HWW zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie in Den Haag. Naast Zorg Thuis (wijkzorg, thuiszorg, specialistische verpleegkundige zorg, thuisbegeleiding, personenalarmering, ergotherapie thuis), biedt HWW zorg Verzorgd Wonen in woonzorgcentra (o.a. zelfstandig wonen in een veilige omgeving) en verpleeghuizen (o.a. revalidatie, dementiezorg, langdurig intensieve zorg) en dagbehandeling/-verzorging.