24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Als medewerker van HWW Zorg kun je in Mijn medewerkerportaal je gewerkte uren en je verlof- en compensatiesaldo bekijken. Medewerkers die niet via een rooster worden verloond kunnen hier ook hun uren invoeren of corrigeren (zolang je leidinggevende nog niet heeft gefiatteerd).

Als je dit ergens anders doet dan op een locatie van HWW Zorg wordt er, behalve je gebruikelijke inloggegevens, ook een zogenaamde authenticatiecode gevraagd. Dit is een extra beveiliging, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de TAN-code bij internetbankieren. Deze authenticatiecode wordt per SMS verzonden. Dit wordt gezonden naar het telefoonnummer van jou dat bij ons bekend is. Dit is je mobiele telefoon die je van HWW Zorg in bruikleen hebt. Heb je geen mobiele zakelijke telefoon, dan gaat de SMS naar je eigen mobiele telefoon of vaste huisnummer (indien dit is ingevoerd in Mijn medewerkerportaal).

Neem voor vragen hierover contact op met je manager.

Inloggen op Mijn Medewerkerportaal