24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij u, uw naaste en uw patiënt/cliënt in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving biedt zorg op maat. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt. Want HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Zorg thuis

‘De beste kennis in uw wijk.’, dat is waar onze wijkzorgteams bekend om staan in Den Haag. Als opvolgers van het kruiswerk en Thuiszorg Den Haag, staan zij voor meer dan 100 jaar kennis en ervaring. Onze teams hebben hun basis in de Haagse wijken en zijn kleinschalig georganiseerd, rondom onze wijkverpleegkundigen. Met korte lijnen richting de cliënten en verwijzers als huisartsen en praktijkondersteuners regelen zij in overleg de benodigde zorg.

Multiculturele zorg

HWW zorg hecht eraan dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Multiculturaliteit is daarin een onderwerp van betekenis. We koken bijvoorbeeld op alle locaties halal. We hebben een pandit en een imam in De Schildershoek, die we ook in andere locaties kunnen inzetten. Op een aantal van onze locaties wordt veel aandacht besteed aan de multiculturele feesten. Het Suikerfeest en Divali zijn in de Rivierenbuurt en De Schildershoek net zo belangrijk als Kerst, Pasen en Pinksteren. Binnen HWW zorg wonen mensen met grote diversiteit aan achtergrond en proberen we ook hen de zorg en ondersteuning te geven die passend is bij hun culturele behoefte.

Locaties

HWW zorg beschikt over 9 locaties (verpleeghuizen en woonzorgcentra) in heel Den Haag: Ametisthorst, De Eshoeve en De Eshoeve Residentie, De Schildershoek, Houtwijk, Moerwijk, Op de Laan, Rivierenbuurt en Vrederust-West. Een aantal van deze locaties is tevens thuis- en uitvalsbasis voor een deel van de wijkzorgteams. Daarnaast beschikken veel wijkzorgteams over hun eigen locatie.

De belastingdienst heeft HWW zorg als Algemeen Nut Beogende Instelling aangewezen.
Wat is een ANBI?

Missie & Visie

Waar staat HWW zorg voor?

Lees meer

Organisatie

Raad van toezicht, bestuur en management

Lees meer

Cliëntenraad

Waar staat de cliëntenraad voor?

Lees meer

Cijfers en verslagen

man in woonzorgcentrum moerwijk hww zorg

Documenten van en over HWW zorg

Lees meer

Ondernemingsraad

Medezeggenschap bij HWW zorg

Lees meer

Klacht of suggestie?

Een luisterend oor

Lees meer