24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) beschikt HWW zorg over een medezeggenschapstructuur.

Samenstelling Ondernemingsraad 2020:

Tineke du Chatinier         Zorgbemiddelaar in Vrederust West

Maarten Nutbeij               Eerste ploegleider voeding in De Schildershoek

Christian de Lang             Zorgbemiddelaar in De Eshoeve

Patrick Rambaldo             Verpleegkundig specialist in Dr. W. Dreeshuis

Mayyas al Dabbak            Teamleider in De Schildershoek

Ernst Ketting                     Medewerker receptie in Vrederust West

Henny Broers                    Medewerker opleidingen op C. B.

Wim Klein                          Medewerker P&O juridische zaken arbeidsvoorwaarden op C. B.

Nicolien van der Gaag     Fysiotherapeut op div. locaties en eerste lijn

Lea Mijnals                        EVV in Houtwijk

Godfried Go                       Verzorgende IG in Verpleeghuis De Eshoeve

Hanny Huijer                    Verpleegkundige in Wijk Leyenburg (Wijkzorg)

Liesbeth Wijnvoord         Vertrouwenspersoon + Klachtenfunctionaris op C. B.

Cees Roeleveld                  EVV in De Residentie

Jurian Sterk                       Fysiotherapeut in Houtwijk

De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Esther van Heel, bereikbaar op telefoonnummer (070) 379 50 80. Haar email is e.van.heel@hwwzorg.nl