24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) beschikt HWW zorg over een medezeggenschapstructuur.

Samenstelling Ondernemingsraad 2016:

 • Tineke du Chatinier  (zorgbemiddelaar vanuit Vrederust-West), voorzitter
 • Nicolien van der Gaag (fysiotherapeut in o.a. De Schildershoek), vicevoorzitter
 • Christian de Lang (zorgbemiddelaar vanuit De Eshoeve), 3e lid DB.
 • Windy Giersthove, EVV en bijna GvP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychiatrie)
 • Marianne Rutten  (Thuisbegeleider)
 • Martin Meendering (mantelzorgondersteuner en VZ niveau II Thuis in de Wijk, Segbroek)
 • Wim Klein  (medewerker P&O)
 • Ernst Ketting (receptionist Vrederust-West)
 • Henny Broers  (praktijk opleider extramuraal)
 • Simon Resok (EVV, afdeling Stormvogel in De Eshoeve)
 • Lieke Udink (helpende op de revalidatieafdeling Vrederust-West)
 • Cees Roeleveld (EVV in De Eshoeve)
 • Rosemary van der Ham (thuisbegeleider)
 • Lea Mijnals (VIG in Houtwijk)
 • Mayyas al Dabbak, (TL in De Schildershoek)
 • Maarten Nutbeij (hoofd voeding De Schildershoek)
 • Deirdre van Akkeren (diëtist op verschillende HWW zorg-locaties)

De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Esther van Heel, bereikbaar op telefoonnummer (070) 379 50 80. Haar email is e.van.heel@hwwzorg.nl