24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u ons ons laat weten wanneer iets niet goed is of beter kan. Als u ergens niet tevreden over bent, kunt u dit het beste eerst proberen te bespreken met de betreffende zorgmedewerker of diens manager. Ook online kunt u een klacht doorgeven met behulp van een formulier.
Klachtenformulieren >

Compliment of suggestie/verbeterpunt:

Natuurlijk vinden wij het ook prettig om te horen als u tevreden bent of een suggestie of verbeterpunt hebt. Deze horen wij graag van u, zodat wij de zorg- en dienstverlening van HWW zorg kunnen blijven verbeteren.
Formulier voor een suggestie, verbeterpunt of compliment

Klachtenopvangfunctionaris

Heeft u moeite met het formuleren van uw klacht of wilt u graag met iemand over uw klacht praten dan kunt u ook een beroep doen op de onafhankelijke klachtenopvangfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris kan de klacht voor u op papier zetten en ervoor zorgen dat de klacht verder afgehandeld wordt. Zij kan eventueel bemiddelen bij individuele klachten.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via:

e-mail: klachten@hwwzorg.nl
telefonisch: (070) 379 50 87

Schriftelijk:

Haagse Wijk- en Woonzorg
t.a.v.: De klachtenfunctionaris
Postbus 93042
2509 AA  Den Haag

Bij het behandelen van een klacht gaan wij uit van de klachtenregeling van HWW zorg.

Cliëntvertrouwenspersoon

Voor vragen en klachten over onvrijwillige zorg.

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (afkorting WZD) in werking getreden. In de WZD  zijn de rechten van cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Als u het niet eens bent met deze zorg en/of behandeling, dan kunt u terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon.

De cliëntvertrouwenspersoon is er voor u, maar ook voor uw eventuele partner, vertegenwoordiger of familielid.

De cliëntvertrouwenspersonen, verricht zijn/haar werk onafhankelijk van de zorgaanbieder, en is dus niet in dienst van een zorgaanbieder. Ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersonen is gratis.

Contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon