24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Missie

HWW zorg heeft als Missie dat we onderscheidende zorg willen leveren aan de inwoners van Den Haag. Zorg die cliënten en verwijzers elkaar aanbevelen, die financiers het vertrouwen geeft om meerjarige afspraken over te maken en die medewerkers trots laat zijn op de klantgerichte en professionele dienstverlening waarover zij zich ambassadeur voelen.

Visie

De visie van HWW zorg is vormgegeven aan de hand van vier componenten.

 • Hoger doel: het waarom van ons bestaan
 • Gewaagd doel: waar gaan we voor
 • Kernwaarden: Waar staan we voor en
 • Kernkwaliteiten: waar blinken we in uit

VisieHWWzorg

Hoger doel HWW zorg

Samen zijn we sterk, zodat u zichzelf kunt blijven in kwetsbare tijden.

Samen: Je bent een partner voor je cliënt, dit geeft een gevoel van gelijkwaardigheid. Samen is ook een houding richting je collega’s (in- en externe klanten). De focus ligt op actief samenwerken en flexibele inzet, gericht op de klant. Dit doet recht aan ieders rol en verantwoordelijkheid bij het inrichten van de zorgprocessen en het realiseren van de afgesproken kwaliteitsdoelen. Samen richt zich ook op de samenhang in de zorg-3-hoek cliënt, familie en mantelzorger en de professional, waarbij wij ons verantwoordelijk voelen om ook mantelzorgers te stimuleren en mede verantwoordelijk te maken.

Zodat u zichzelf kunt blijven: zorg sluit aan bij de belevingswereld van de cliënt. We bieden zorg zo veel mogelijk op een manier, dat mensen zichzelf blijven voelen en het beste uit zichzelf halen. Ofwel in eigen thuisomgeving, of door mensen op woonlocaties een vertrouwd, geborgen en veilig gevoel te geven.

Kwetsbare tijden: HWW zorg is er alleen op die momenten dat er een zorgvraag is vanuit de klant en wij passen ons daar zoveel mogelijk op aan. De klantvraag is leidend.

Gewaagd doel HWW zorg

Een glimlach op ieders gezicht! Tevreden klanten, trotse medewerkers en trouwe partners.

Ons gewaagde doel is om een glimlach op ieders gezicht te verzorgen, bij onze klanten, onze medewerkers, bij partners en familie. Dat kan alleen als we voor al deze groepen waarde toevoegen, hen raken in hun hart en actief luisteren naar wat hen positief, vrolijk en opgewekt maakt. Dit willen we bereiken door gericht te sturen op:

– Bovengemiddelde klanttevredenheid
– Bovengemiddelde medewerkertevredenheid
– Bovengemiddelde partnertevredenheid

De ‘’glimlach op het gezicht van je klant’’ is dè dagelijkse concrete toetssteen voor alle medewerkers van HWW zorg. Waarbij we ons tijdens en aan het einde van onze werkdag, bewust afvragen of wij onze (in- of externe) klant een glimlach bezorgd hebben en zo niet, wat we zelf kunnen veranderen om het morgen beter te doen.

Kernwaarden HWW zorg

 • Passie voor zorg
 • Professioneel
 • Sprankelend

Passie voor zorg:

 • Zorg èn welzijn staat voor ons centraal en bij kunnen dragen aan deze maatschappelijke opdracht inspireert ons.
 • Medewerkers kiezen oprecht voor de zorg en voelen daar bezieling voor.
 • Onze medewerkers zijn warm en betrokken, werken vanuit het hart en hebben liefde voor mensen.

Professioneel:
We zijn vakbekwaam en continue op zoek zijn naar beter. We staan open voor vernieuwing, zijn nieuwsgierig en hanteren daarbij een luisterende houding naar onze klanten en zoeken samen èn vanuit eigen verantwoordelijkheid naar wat we kunnen bijdragen aan het gewenste resultaat.

Sprankelend:
Sprankelend geeft aan dat er positieve energie in onze organisatie zit. Het klinkt vrolijk en energiek, we werken zichtbaar met plezier en zijn hierdoor onderscheidend ten opzichte van andere zorgaanbieders. Ieder geeft hier een persoonlijke en authentieke invulling aan.

Kernkwaliteiten HWW zorg

 • Dichtbij
 • Slagvaardig
 • Veelzijdig

Dichtbij:
Dichtbij onze klanten staan is de manier waarop we invulling geven aan hun wensen en verwachtingen. Dit is een houding maar is ook gericht op bij mensen thuis komen of door met een woonzorglocatie dichtbij en samen in de wijk te werken. Als medewerker staan we dichtbij onze cliënten en klanten. HWW zorg neemt een voortrekkersrol binnen de Haagse samenleving.

Slagvaardig:
We willen werken aan het slagvaardiger maken van onze dienstverlening en onze processen door vooral ook te focussen op de vakbekwaamheid van en het vertrouwen in onze professionals. Dit geldt voor besluitvormingsprocessen èn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Het is van belang deze decentralisatie te ontwikkelen, zodat we vernieuwend, klantgericht en professioneel in kunnen spelen op de veranderende omgeving.

Veelzijdig:
Veelzijdige zorg betekent dat we zowel algemene basiszorg maar ook specialistische zorg bieden en wel 24/7. We staan altijd klaar voor onze klanten met een open en dienstverlenende houding. Met de specialistische zorg zijn we nu al onderscheidend ten opzichte van onze concurrenten maar door actief te zoeken naar vernieuwing kunnen we dat uitbouwen binnen de maatschappelijke kaders.