24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Bestuur

Dhr. Geert Becks
Raad van Bestuur en voorzitter managementteam

Secretaresse Raad van Bestuur: Mw. S. (Sylvia) Ros s.ros@hwwzorg.nl
(070) 379 33 11

Managementteam

Mw. R. (Rowena) Spoormaker
Manager HR

Dhr. J. (Jan) Meenderink
Manager Finance & Control

Mw. H.A. ((Hinke) Gijzel
Bestuurssecretaris

Dhr. R. (Robbert) Kastercum
Divisiemanager Wijkzorg

Mw. A. (Anja) Harteveld
Divisiemanager Woonzorg en Behandeldienst

Raad van toezicht

Samenstelling en rooster van aan- en aftreden:

Dhr. mr. drs. J.J.H.M. van Gennip
(voorzitter)

Aantreden: 1 mei 2018
Herbenoeming: 1 mei 2022
Aftreden: 30 april 2026
Dhr. mr. W.M. Schonewille
(Vicevoorzitter)

Aantreden: 8 april 2014
Herbenoeming: 8 april 2018
Aftreden: 7 april 2022
Mw. drs. P.P. Somers-Nelissen
(lid)

Aantreden: 2 juli 2014
Herbenoeming: 2 juli 2018
Aftreden: 1 juli 2022
Mw. mr. S.W.C.M. Havermans MSc
(lid)

Aantreden: 1 april 2019
Herbenoeming: 31 maart 2023
Aftreden: 31 maart 2027
Mw. drs. M.M. Meulman MBA Bre
(lid)

Aantreden: 1 januari 2021
Herbenoeming: 31 december 2024
Aftreden: 31 december 2024