man in woonzorgcentrum moerwijk hww zorg

24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Krijgt u bij het aanklikken van een link de melding van Adobe om een app te gebruiken? Kies annuleren. Het document laadt vervolgens vanzelf.

Jaarverslagen

Statuten

Statutenwijziging 22 juni 2015 HWW zorg-scanafschrift internet versie

Kwaliteit en inspectie

HWW zorg wil transparant zijn over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en (para)medische behandeling. Onderstaand vindt u verschillende documenten zoals rapporten van Inspectiebezoeken. Hiermee krijgt u inzicht in de kwaliteit van HWW zorg.

Kwaliteitsindicatoren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft over 2015 elke zorgorganisatie gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot kwaliteitsindicatoren. Onderstaand treft u de resultaten aan van HWW zorg. Indien u vragen heeft over de resultaten kunt u uw vraag mailen naar info@hwwzorg.nl t.a.v. Stafbureau Kwaliteit.