24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij uw cliënt in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving biedt zorg op maat. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt. HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die bij hem of haar past. Of dat nu thuis is, waar de medewerkers van onze wijkzorgteams zorg bieden of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Een cliënt aanmelden

Voor het aanmelden van cliënten kunt u 24 uur per dag terecht bij de klantenservice. Bel (070) 379 33 00 of mail naar zorgbemiddeling@hwwzorg.nl

U kunt uw client ook bij ons aanmelden via Zorgdomein. Klik hier voor meer informatie. 

Breed zorgaanbod

HWW zorg heeft een breed pakket aan producten en diensten in huis, waarmee wij de benodigde zorg en hulp kunnen bieden die het beste past bij de leefsituatie van de cliënt. Cliënten kunnen bij ons terecht voor:

Zorg thuis
Specialistische Zorg
Behandeling en advies
Geriatrische revalidatie zorg (GRZ)
Woonzorg
Eerstelijns Verblijf

Naast deze zorg bieden wij huisartsen en andere hulpverleners de mogelijkheid om gebruik te maken van twee bijzondere expertises. De wijkverpleegkundig consulent en de casemanager dementie.

Wijkverpleegkundig consulent

De wijkverpleegkundig consulent bezoekt kwetsbare cliënten thuis of kijkt in uw praktijk of extra zorg en ondersteuning gewenst zijn. Waar nodig regelen de consulenten die zorg voor hen. Ze nemen de tijd om de situatie goed in kaart te brengen en geven u een gedetailleerde terugkoppeling over hun bevindingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Er staat een team van wijkverpleegkundig consulenten voor u klaar, die samen de hele stad bestrijken. Zij beschikken over een HBO-V diploma en veel praktijkervaring op verpleegkundig gebied en in de ouderenzorg. Ze zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en kennen de sociale kaart goed.

Casemanager dementie

Binnen HWW zorg zijn acht casemanagers dementie werkzaam. Zij werken nauw samen met specialisten ouderengeneeskunde en psychologen. De begeleiding is er op gericht om de cliënt regie over zijn leven te laten behouden. Daarnaast is er veel aandacht voor de begeleiding van de mantelzorger.

Voor meer informatie over de wijkverpleegkundig consulent en de casemanager dementie kunt u contact opnemen met de klantenservice. Bel (070) 379 33 00 of mail naar klantenservice@hwwzorg.nl