24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Aanpassing bezoekregeling 15 juni 2020

We zijn blij om te vermelden dat het bezoekbeleid op onze locaties over het algemeen goed verloopt en dat we zien dat het de bewoners heel erg goed doet. Daarnaast zijn er op het moment van schrijven geen nieuwe besmettingen binnen onze locaties opgetreden.

Dit betekent dat we verder kunnen en mogen versoepelen. Dit gaat wel nog steeds heel voorzichtig, in fases en in afstemming met de medische dienst en de cliëntenraad op de locatie. Wij volgen hierin de richtlijnen van de koepelorganisatie Actiz.

Vanaf 15 juni zijn meerdere vaste bezoekers welkom (en maximaal 2 per keer) zodra onze locaties daar klaar voor zijn. De volgende fase is dat een bewoner vrij mag kiezen wie er wanneer op bezoek mag komen (in overleg met de verpleging). Dit duurt echter nog even. Wij vragen hiervoor aan een ieder begrip en geduld. De desbetreffende locatiemanager kan nadere informatie verstrekken.

Daarnaast moet iedereen zich ook bewust zijn en blijven van de risico’s die de versoepeling met zich mee brengt. Zolang het coronavirus in Nederland is, blijft de kans op besmetting aanwezig. Dat zou kunnen betekenen dat, ondanks onze inspanningen, een locatie toch weer -tijdelijk- dicht moet. De veiligheid van bewoners en medewerkers staat immers op nummer 1.

Wij roepen dan ook allen op om samen met ons deze versoepeling mogelijk te blijven maken. Hoe doen we dat?

Eenvoudig door het volgen van de algemene richtlijnen van het RIVM en de instructies van het zorgpersoneel. Dit betekent:

  • was regelmatig de handen;
  • houd 1,5 meter afstand;
  • vermijd drukke plekken;
  • blijf thuis bij klachten van hoesten, neusverkoudheid en koorts.

Bij twijfel is het verzoek altijd eerst telefonisch te overleggen met het zorgpersoneel. Samen maken we op deze manier bezoek mogelijk en zetten we ons in om corona buiten de deur te houden!