24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Bezoekbeleid HWW zorg

Op 19 mei jl. heeft minister Hugo de Jonge aangekondigd dat vanaf 25 mei verpleeghuizen en woonzorgcentra, onder voorwaarden weer bezoek mogen ontvangen. Uiteraard zijn wij als HWW zorg heel blij om onze deuren weer langzaam te openen voor de dierbare naasten van onze
bewoners!

Om het risico van verspreiding van het coronavirus te beperken zijn er regels vanuit de overheid opgesteld. Deze regels zijn verwerkt in het bezoekbeleid van HWW zorg. In dit nieuwsbericht leest u de belangrijkste onderdelen hiervan terug.

1 vaste bezoeker per bewoner

Bewoners mogen 1 vaste bezoeker per week ontvangen. Het bezoek wordt vooraf gepland en vindt uitsluitend plaats in de eigen kamer van de bewoner of een speciaal ingerichte bezoekruimte.

Hieronder leest u de bezoekregels van HWW zorg die gelden tijdens het bezoek.

Bezoekregels HWW zorg

 • Bij klachten gerelateerd aan corona blijft u thuis.
 • Heeft een huisgenoot klachten gerelateerd aan corona? Dan blijft u ook thuis.
 • Bij twijfel over uw gezondheid kan het bezoek helaas niet doorgaan en vragen wij u de locatie te
  verlaten.
 • Desinfecteer uw handen bij aankomst en bij vertrek.
 • Houdt 1,5 meter afstand tot uw naaste, zorgpersoneel en andere bewoners.
 • U komt alleen voor het bezoek. Vragen aan het zorgpersoneel stelt u via telefoon of per mail.
 • Volg de instructies van het personeel van de locatie m.b.t. de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
 • Het meebrengen van cadeaus/geschenken is toegestaan.
 • Het meenemen van consumpties is niet toegestaan (een cadeautje in de vorm van een doosje
  chocolade is wel toegestaan).
 • Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.

Welke locaties gaan open voor bezoek?

Op het moment van schrijven zijn er geen besmettingen op de locaties van HWW zorg, behalve bij onze speciaal ingerichte corona afdeling in verpleeghuis Vrederust-West, deze afdeling blijft dus gesloten. Al onze verpleeg- en woonzorgcentra gaan dus op 2 juni a.s. open voor bezoek, volgens de hierboven beschreven bezoekregels, indien er nog steeds geen sprake is van besmetting.

Wat gebeurt er in het geval van een besmetting?

Door de versoepeling bestaat de kans dat er op een afdeling/locatie nieuwe besmettingen ontstaan. Mocht dit het geval zijn dan moet de bezoekregeling gestopt worden en worden bezoekers hier direct van op de hoogte gesteld. Vervolgens kan bezoek pas weer plaatsvinden tot de laatste bewoner met COVID-19 14 dagen klachtenvrij is.