24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Geen verscherpt toezicht locaties HWW zorg

Helaas zijn er op 29 juni wederom berichten gepubliceerd door het Algemeen Dagblad (AD) over Zorghuis dr. W. Drees.

De berichten bevatten feitelijke onjuistheden en suggestieve interpretaties die een verkeerd beeld schetsen. Wij herkennen ons hier absoluut niet in en betreuren dat dit voor onrust zorgt bij cliënten en familie. Dit doet geen recht aan de medewerkers die zich dag in, dag uit inzetten om de best mogelijke zorg te verlenen aan onze cliënten. Vanwege privacy kunnen en willen wij niet ingaan op zaken die over individuele cliënten gaan.

Wij beraden ons over te nemen (juridische) stappen. Hierover communiceren we zo min mogelijk en zeker niet in de media.Wel willen wij graag melden dat geen enkele locatie van HWW zorg onder verscherpt toezicht staat van de Inspectie!

Wij willen nu eerst en vooral dat de rust weerkeert en onze bewoners de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Desiree Sollewijn Gelpke en Bert Deitmers
Raad van Bestuur