24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

HWW zorg sluit al haar locaties voor bezoek

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) neemt de uitbraak van het Coronavirus in Nederland uitermate serieus en volgt daarin nauwgezet de richtlijnen van de overheid. Donderdag 19 maart heeft de overheid een drastische maatregel genomen door alle verzorging- en verpleeghuizen in Nederland te sluiten voor bezoek.

HWW zorg sluit zich aan bij deze maatregel en sluit per direct al haar locaties voor bezoek.

Alleen tijdens de stervensfase zullen hier uitzonderingen gemaakt worden. In die gevallen zal er overleg plaatsvinden met de locatiemanager van de desbetreffende locatie.

Wij hopen op uw begrip in deze moeilijke tijd.