24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Informatie coronavirus

Coronavirus en maatregelen

HWW zorg doet er alles aan om het coronavirus in haar verpleeghuizen en woonzorgcentra en bij onze wijkzorg cliënten te voorkomen. De bewoners van onze verpleeghuizen en woonzorgcentra en onze wijkzorg cliënten zijn in veel gevallen bijzonder kwetsbaar en ons personeel is onmisbaar: continuïteit van zorg is bijzonder belangrijk voor ons. De maatregelen van het kabinet, het RIVM, de GGD en de externe infectiepreventie-deskundigen worden daarom nauwgezet opgevolgd.

Dit betekent dat er sinds 16 maart geen bezoekers meer op onze locaties mogen komen. Ook zijn onze restaurants gesloten. Leveranciers, dienstverleners en vrijwilligers komen niet of alleen op afspraak tot de voordeur.

Hygiënevoorschriften en richtlijnen

Onze medewerkers zijn zich bewust van de kwetsbaarheid van onze cliënten en het risico van besmetting van buitenaf. Onze medewerkers moeten zich dan ook houden alle hygiëne-voorschriften en richtlijnen volgens de protocollen van het RIVM. Daarnaast zetten we personeel zo veel mogelijk in op vaste afdelingen en op vaste routes in de wijkzorg. Medewerkers gebruiken daar waar noodzakelijk beschermende middelen als ze dichter dan 1,5 meter bij de cliënt komen. Wij beschikken over voldoende beschermende middelen om conform de RIVM-richtlijnen zorg te kunnen verlenen.

Ondanks alle maatregelen zijn er ook bij HWW zorg op een aantal locaties het coronavirus vastgesteld. Betrokken medewerkers en naasten zijn op de hoogte gebracht. Helaas zijn er ook cliënten overleden aan het (vermoeden van) corona. HWW zorg betreurt dit ten zeerste. Het is voor familie en mantelzorgers ontzettend verdrietig om een naaste te verliezen. Ook onze zorgmedewerkers vinden het ongelooflijk moeilijk om een cliënt te verliezen. Het is een zware tijd voor iedereen.

Aanpak bij verdenking of besmetting

Zodra er sprake is van een (mogelijke) coronabesmetting, werken wij volgens een zorgvuldig uitgewerkte procedure om elke cliënt zo goed mogelijk te verzorgen. Dit protocol is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en geldt voor alle woonzorgcentra en verpleeghuizen en voor onze wijkzorg.

Bij een vermoeden van coronabesmetting wordt de cliënt direct geïsoleerd van de andere cliënten op de afdeling. Dit gebeurt in de eigen kamer van de cliënt, waarbij het zorgpersoneel bij de verzorging van de cliënt gebruik maakt van beschermende middelen: bril, mondkapje, handschoenen en schort. We besteden in deze situatie ook extra aandacht aan het welzijn van de cliënt. De betreffende zorgafdeling wordt afgesloten van de rest van het huis. Een vast aantal medewerkers neemt de zorg op zich en ook hier worden beschermende middelen gebruikt. De isolatie wordt pas opgeheven als uit een testuitslag blijkt dat het vermoeden niet juist was of dat de cliënt klachtenvrij is. Bij twijfel wordt de isolatie verlengd en wordt opnieuw getest.

Met dit protocol zorgen we voor goede verzorging en verpleging van de besmette cliënt en beschermen we de andere cliënten en we onze medewerkers.

Contact met familie en mantelzorgers

HWW zorg probeert zoveel als mogelijk contact met de familie en mantelzorgers van alle bewoners te houden. Naast telefonisch contact, wordt er ook contact gemaakt via beeldbellen en op sommige locaties in een veilige omgeving met een raam ertussen. We proberen allerlei alternatieven uit om toch op een veilige manier contact mogelijk te maken.

Aanbod aan de regio

In overleg met collega-zorgaanbieders heeft HWW zorg een Covid-afdeling geopend in Vrederust-West waar cliënten die zijn besmet met Corona kunnen herstellen na ziekenhuisopname of als het thuis niet meer gaat. Verder biedt HWW zorg verpleegkundige zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving zoals dak- en thuislozen indien er sprake is van (een vermoeden) van besmetting en zorg nodig is.

Ontwikkelingen

Het Corona-team van HWW zorg komt bijna dagelijks bijeen en volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij passen ons beleid direct aan zodra er vanuit de overheid of het RIVM aanpassingen zijn. Onze medewerkers worden hier direct over geïnformeerd.

Samen met onze cliënten en medewerkers hopen wij dat we onze locaties open weer snel kunnen openstellen, zodat onze cliënten weer bezoek kunnen ontvangen.