24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Informatie Coronavirus

HWW zorg neemt de uitbraak van het coronavirus in Nederland uitermate serieus. Omdat wij zorg- en dienstverlening geven aan kwetsbare mensen/ouderen, zijn we extra alert. Wij volgen in ons beleid het RIVM. Bestaande protocollen met betrekking tot infectiepreventie worden aangescherpt en extra onder de aandacht gebracht. Dit houdt in dat wij nóg meer dan anders letten op handhygiëne, scherper letten op signalen van koorts, hoesten en/of kortademigheid en begroetingen met een handdruk (waar mogelijk) vermijden.

Het Nederlandse beleid is, dat mensen die niet ziek zijn en mensen die gezond terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is, niet in quarantaine of isolatie hoeven. Onze medewerkers kunnen dus gewoon aan het werk gaan.

Uitstellen van niet noodzakelijk bezoek

HWW zorg sluit zich aan bij de adviezen van het RIVM en verzoekt iedereen niet noodzakelijk bezoek uit te stellen. Bij noodzakelijk bezoek verzoeken wij bezoekers rekening te houden met de volgende maatregelen:

  • Kom met zo min mogelijk personen
  • Breng uitsluitend een bezoek aan uw naaste
  • Volg op aanwijzing van het verzorgend personeel aanvullende hygiëne instructies op
  • Na uw bezoek vragen we u rechtstreeks het pand te verlaten en geen verder bezoek te brengen aan de centrale voorzieningen of andere cliënten.

Wilt u meer weten over het coronavirus, neem dan telefonisch contact op met het RIVM via informatienummer: 0800 – 1351 of bezoek de website.