24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Persbericht 29 juni 2021

HWW ZORG HEROPENT LOCATIE RIVIERENBUURT

HWW zorg staat voor een aantal belangrijke keuzes. Rivierenbuurt opent dit najaar, na een volledige renovatie, haar deuren. Vooruitlopend op de heropening heeft de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit genomen om de locaties De Stromenhof en De Schildershoek in de loop van dit jaar te sluiten. De bewoners en hun contactpersonen, de medewerkers en vrijwilligers van beide locaties zijn vandaag hierover geïnformeerd.

 Rivierenbuurt opent medio september 2021 de deuren voor  bewoners  met  een complexe zorgvraag, voor medewerkers en vrijwilligers én voor inwoners van de wijk.

Rivierenbuurt is dan een volwaardig ingericht verpleeghuis voor bewoners met  een minimale Wlz-indicatie niveau 5 met behandeling. Alle bewoners van De Stromenhof en de meesten van De Schildershoek kunnen naar Rivierenbuurt verhuizen. Ook oud- bewoners van Rivierenbuurt die voor de renovatie naar een andere locatie van HWW zorg zijn gegaan én die een terugkeergarantie  hebben  gekregen,  kunnen  in  principe terug naar Rivierenbuurt.

Aanbod in Rivierenbuurt

De locatie Rivierenbuurt biedt bewoners met complexe zorgvragen een prettige woon- en leefomgeving, met een moderne inrichting, veel natuurlijk licht, een omsloten binnentuin en op elke etage grote balkons met zicht op de tuin.

De locatie is van alle moderne gemakken voorzien. Zorgtechnologie (domotica) geeft bewoners optimale (bewegings)vrijheid en het draagt bij aan de veiligheid.

Weloverwogen gekozen materialen en kleuren  in  het interieur dragen  bovendien  bij aan het welzijn van bewoners, in het bijzonder bewoners met dementie.

De vier etages tellen in totaal 87 appartementen. Elke cliënt beschikt over een eigen volledig aangekleed appartement met sanitair in een aparte ruimte.

Wijkfunctie

De begane grond in Rivierenbuurt krijgt een publieke wijkfunctie. Behalve de bewoners zijn ook inwoners van de wijk hier overdag welkom, in het restaurant en de coffeecorner, bij de dagbesteding, voor een behandeling bij de ergo- of fysiotherapeut of een afspraak met de wijkverpleegkundige.

Verhuizing bewoners De Stromenhof en De Schildershoek

De verhuizing van bewoners vindt geleidelijk in kleine groepjes plaats en wordt volledig door HWW zorg verzorgd en uitgevoerd. De verhuizing vanuit De Stromenhof is gepland in de eerste helft van september; bij De Schildershoek is de verwachting vanaf half september tot uiterlijk eind oktober.

De medewerkers verhuizen zoveel als mogelijk met hun ‘eigen’ bewoners mee zodat de vertrouwde gezichten aanwezig blijven.

HWW zorg doet er alles aan om de verandering en verhuizing voor alle bewoners naar tevredenheid uit te voeren en eventuele overlast tot een minimum te beperken. Over de definitieve planning worden bewoners en/of hun contactpersonen tijdig geïnformeerd.

Behoud werkgelegenheid

HWW zorg streeft ernaar om alle eigen directe zorgmedewerkers hun werk te laten voortzetten in Rivierenbuurt of een andere locatie van HWW zorg. Ze volgen zoveel als mogelijk hun ‘eigen’ bewoners.

Natuurlijk hoopt HWW zorg dat ook de vrijwilligers hun werk bij Rivierenbuurt, of een andere locatie, willen voortzetten. Hun waardevolle inzet is en blijft onmisbaar.

Vastgoed transitie 2021

HWW zorg beraadt zich momenteel op al haar vastgoed. Het voorgenomen besluit om De Stromenhof en De Schildershoek in de loop van 2021 te sluiten, past bij de vastgoedstrategie van HWW zorg en is noodzakelijk om een financieel gezonde organisatie met zorgaanbod in Den Haag te blijven.

Op dit moment is nog niets bekend over een mogelijke herbestemming van beide locaties.