24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Persbericht: Herstelplan voor Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg)

Herstelplan voor HWW zorg

Om HWW zorg weer financieel gezond te maken, is het onvermijdelijk dat er een reorganisatie komt die zich vooral richt op het afslanken en vervallen van ondersteunende functies, met name op het hoofdkantoor. Dit heeft vooral gevolgen voor projectleiders, medewerkers van de afdeling personeelszaken en
medewerkers uit de facilitaire dienst, etc. Voor maximaal 60 medewerkers is melding gemaakt bij het UWV van het voornemen om vanwege bedrijfseconomische redenen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De vakbonden zijn uitgenodigd om te praten over een sociaal plan. HWW zorg zal de zorg zoveel mogelijk sparen, zodat cliënten er zo min mogelijk van zullen merken. Het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht; het herstelplan is voor advies aan de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad voorgelegd.

Financiële situatie HWW zorg

Financieel gezien gaat het niet goed met HWW zorg. Het afgelopen jaar zijn er weliswaar grote slagen gemaakt in de kwaliteit van zorg maar anderzijds is er een
disbalans ontstaan in de kosten en opbrengsten. 2019 wordt afgesloten met een verlies van -4,2 mln. en ook de eerste maanden van 2020 waren sterk verliesgevend. De medewerkers van HWW zorg zijn hierover op 26 mei jl. per brief geïnformeerd, door de in maart aangetreden interim-bestuurder Jack Thiadens, die na binnenkomst een “foto” van de organisatie heeft gemaakt. Deze “foto” is breed binnen de organisatie herkend.
Daarop is hard gewerkt aan een herstelplan om de ontstane zorgelijke situatie bij HWW zorg te keren en de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Het gaat dan over knelpunten zoals te veel lege bedden, waardoor er weinig inkomsten zijn, een te hoog ziekteverzuim (meer dan 10%), waardoor er weer veel uitzendkrachten
of dure zzp’ers worden ingezet. Ook binnen de wijkzorg spelen er de nodige verbeterpunten. Tel daarbij op, een te groot ondersteuningsapparaat vanuit het hoofdkantoor, en dan wordt duidelijk dat er iets moet gebeuren! De Corona-crisis heeft de al bestaande zorgelijke situatie bij HWW zorg, verder versterkt.
Wij hebben onze belangrijkste stakeholders zoals de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd, de zorgverzekeraars en het gemeentebestuur van Den Haag geïnformeerd en houden hen op de hoogte van de voortgang. Onze Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad zijn nauw betrokken bij
deze hersteloperatie.

Toekomst Perspectief

Bestuurder Jack Thiadens: “Met het nu gepresenteerde herstelplan zie ik goede mogelijkheden voor HWW zorg om goed door deze lastige periode heen te komen en financieel weer op orde te komen. Ik merk in de vier personeelsbijeenkomsten dat het herstelplan goed aankomt en ook goed aansluit bij wat men al wist van de foto. Daar ben ik natuurlijk blij om.
HWW zorg gaat terug haar bedoeling, back to the basics. We zijn er immers voor goede zorg in de wijk want oud worden doe je thuis. En we zijn er voor de mensen die een aangename oude dag in een van onze huizen willen genieten. Bijdragen aan welzijn en goede zorg bieden, dat is HWW zorg. Vorig jaar is een goede stap gemaakt in de kwaliteit van zorg. Die kwaliteitsslag willen we vasthouden en borgen.
Om HWW zorg weer financieel gezond te maken, is het onvermijdelijk dat er een reorganisatie komt die zich vooral richt op het afslanken van functies op het hoofdkantoor en de facilitaire dienst. Dat hoofdkantoor is te ver af komen te staan van de zorg in de wijk en van onze huizen. Iedereen realiseert zich dat er iets moet
gebeuren en men wil de schouders eronder zetten. De Corona crisis heeft het er voor HWW zorg niet beter op gemaakt, maar het was in maart al niet goed.
We gaan in de komende maanden aan de slag om de wijkzorg verder te versterken en datzelfde doen we in onze huizen, waar we de lege plekken gaan centreren, zodat we die met de vaste medewerkers kunnen bedienen, zodat we op de inzet van uitzendkrachten en ZZP’ers de nodige besparingen kunnen realiseren.
Het herstelplan biedt de beste garantie op het kunnen behouden van het vele goede binnen HWW zorg. Wat we hier doen wekt sympathie en is waard om voor te gaan. Daarnaast zijn we in gesprek met partijen in Den Haag om te kijken of we samen meer met elkaar kunnen doen. Daarvoor voeren we nu gesprekken en ik zie
daar echt heel mooie ideeën opkomen, die we verder gaan verkennen en uitwerken.”