24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Strategische samenwerking HWW zorg en Stichting Eykenburg in centrum Den Haag

HWW zorg en Stichting Eykenburg gaan een strategische samenwerking aan. We onderzoeken de gezamenlijke ontwikkeling van een Wereldhuis in de Schilderswijk. Het Wereldhuis, waar cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg wordt verleend, is als nieuw concept voorzien op onze locatie De Schildershoek.

De Schilderswijk kent een bijzondere diversiteit, ruim 95% van de inwoners is van niet-westerse afkomst. Onze locatie De Schildershoek staat midden in deze wijk, letterlijk én figuurlijk. Omdat deze locatie sterk is verouderd, sluit HWW zorg hier zoals eerder aangekondigd eind september de deuren. Hierdoor ontstaat de kans om De Schildershoek helemaal opnieuw als Wereldhuis te gaan ontwikkelen.

Compleet zorgconcept in de wijk
Om herontwikkeling als Wereldhuis mogelijk te maken, is samenwerking noodzakelijk. Het aanbod van HWW zorg en Stichting Eykenburg vult elkaar aan zodat we samen een aantrekkelijk en compleet zorgconcept kunnen aanbieden dat past bij persoonsgerichte zorg in de wijk, nu en in de toekomst. Hoe we dat kunnen vormgeven in stadsdeel Centrum, mét aanbod van andere partners en gemeentelijke initiatieven, gaan we samen met Stichting Eykenburg de komende periode onderzoeken. Daarvoor hebben beide organisaties begin van de week een intentieverklaring ondertekend.

HWW zorg en  Stichting Eykenburg hebben persoonsgerichte zorg als uitgangspunt, zijn reeds actief in de Schilderswijk en de zorgexpertises op zowel intramuraal als extramuraal vlak vullen elkaar goed aan.
De komende maanden worden de mogelijkheden onderzocht van het gezamenlijk bieden van een compleet zorgaanbod aan ouderen in stadsdeel Centrum.

Zie bijgaand persbericht voor meer informatie. Persbericht.