24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Update coronavirus 15 maart

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) neemt de uitbraak van het Coronavirus in Nederland uitermate serieus en volgt daarin nauwgezet de richtlijnen van de overheid. Omdat wij zorg- en dienstverlening geven aan kwetsbare mensen/ouderen, zijn wij extra alert. Op vrijdag 13 maart hebben we u geïnformeerd over maatregelen die HWW zorg neemt. In verband met de door de overheid afgekondigde nieuwe maatregelen op zondag 15 maart, willen we u op de hoogte brengen van de aanvullende maatregelen die HWW zorg treft.

HWW zorg sluit zich aan bij de adviezen van het RIVM en verzoekt u dringend geen bezoek te brengen aan onze locaties.  Breng enkel bezoek dat urgent en noodzakelijk is. Hierbij valt te denken aan bezoek tijdens de stervensfase of bij een calamiteit. Bij twijfel zal er overleg plaatsvinden met de locatiemanager.

Bij urgent en noodzakelijk bezoek verzoeken wij u rekening te houden met de volgende maatregelen:

  1. Maximaal één persoon bij een bezoek;
  2. breng uitsluitend een bezoek aan uw naaste;
  3. volg op aanwijzing van het verzorgend personeel aanvullende hygiëne instructies op;
  4. na uw bezoek vragen we u rechtstreeks de locatie te verlaten en geen verder bezoek te brengen aan de centrale voorzieningen of andere cliënten.

Veel dank voor uw begrip.