24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Voorzitter Centrale Cliëntenraad gezocht!

Wij zoeken een voorzitter van de Centrale Cliëntenraad die zich met hart en ziel bij de zorg betrokken voelt en er plezier in heeft om medezeggenschap dichtbij de bewoners en de cliënten in de wijkzorg, vorm en invulling te geven. Binnen HWW zorg gebeurt op dit moment veel om financieel weer op orde te komen. Het onder leiding van de Raad van Bestuur opgestelde herstelplan geeft vertrouwen en de uitvoering loopt inmiddels volop. En gelukkig zien we dat de eerste positieve resultaten zich beginnen af te tekenen. Zo zorgen we ervoor dat HWW zorg gezond 2021 in kan gaan en de medewerkers in zorg datgene kunnen doen waar HWW zorg voor staat; onze bewoners goede persoonsgerichte zorg en welzijn bieden en daarmee een aangename oude dag!

Bij een gezonde organisatie hoort ook dat de stem van de cliënten en hun naasten worden gehoord door middel van zorgvuldige medezeggenschap. Hiertoe zijn lokale cliëntenraden actief in de huizen en de wijkzorg, die de gesprekspartners zijn van de locatiemanagers en de manager wijkzorg. Samen zorgen wij ervoor het best mogelijke voor onze cliënten te kunnen realiseren. De lokale cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in een Centrale Cliëntenraad die op concernniveau de gesprekspartner is van de Raad van Bestuur. Voor de Centrale Cliëntenraad zijn wij op zoek naar een onafhankelijk voorzitter. Spreekt de zorg u aan en wilt u uw kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan een zorgvuldige medezeggenschap van cliënten, dan is dit wellicht een goed moment om aan boord te komen bij HWW zorg en mede het verschil te maken!


Van de voorzitter van de CCR vragen wij:

  • Ervaring in het functioneren in een bestuurlijke omgeving;
  • In staat zijn om een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met de Raad van Bestuur, de lokale cliëntenraden en cliëntenraad Wijkzorg;
  • Een collegiale en bindende stijl van voorzitten;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling;
  • Kennis van en inzicht in de sector van de zorg;
  • De beschikking over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Woonachtig e/o werkzaam zijn in Den Haag en omgeving;
  • Doorzettingsvermogen en integriteit.
  • Geen persoonlijke of werkrelatie met leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur, medewerkers en cliënten of hun familie;
  • De bereidheid om tijd en energie te steken in het voorzitterschap (4 tot 8 uur per week)

De CCR vergadert elke maand, de ene maand in onderling beraad en de andere maand in een overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Daaraan voorafgaand wordt een vooroverleg gehouden. Daarnaast neemt de voorzitter 1 x per 2 maanden samen met een roulerend lid van de CCR, deel aan de agendacommissie met de Raad van Bestuur. De CCR wordt voor 16 uur per week ondersteund door een ambtelijk secretaris, die functioneel wordt aangestuurd door de voorzitter van de CCR. De hiërarchische aansturing ligt bij de bestuurssecretaris.

De organisatie
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte organisatie die zorg- en dienstverlening biedt aan (met name) ouderen in Den Haag, met als doel de cliënt een zo prettig mogelijk leven te laten leiden, ondanks (ouderdom gerelateerde) beperkingen. HWW zorg bestaat uit de twee bedrijfsonderdelen Woonzorg (inclusief de behandeldienst) en Wijkzorg. HWW zorg heeft 10 zorglocaties, 33 wijkteams en enkele specialistische teams in Den Haag. Bij HWW zorg werken ruim 1600 mensen. Zij zetten zich iedere dag in om mensen een aangename oude dag te bieden en doen dat vanuit de modernste inzichten rondom zorg en welzijn bij ouderen.

Wat bieden wij?
Een interessante vrijwilligersfunctie waarmee u indirect bijdraagt aan betere zorg, behandelingen en welzijn voor de cliënten van HWW zorg. Tevens biedt het u de mogelijkheid om u verder te ontwikkelen op het gebied van medezeggenschap op bestuursniveau. De honorering van de voorzittersfunctie is gebaseerd op een vacatieregeling en een onkostenvergoeding.

Interesse?
Spreekt het voorzitterschap u aan, staat welgemeende aandacht, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid bij u hoog in het vaandel en voldoet u aan de gestelde eisen? Neem dan contact op met Mariët van Hoeken, ambtelijk secretaris CCR en CR Wijkzorg. via e-mail op: m.vanhoeken@hwwzorg.nl. De leden van de CCR maken onderdeel uit van de sollicitatiecommissie.

Voor een impressie van onze zorglocaties bekijkt u alvast ons Youtube-kanaal.