24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Zorghuis dr. W. Drees in de media

Deze week zal SBS Hart van Nederland waarschijnlijk aandacht besteden aan één van onze locaties, het Zorghuis Dr. W. Drees.
De aanleiding om aan HWW zorg aandacht te besteden ligt – zo begrijpen wij – in ontvangen berichten waarin familieleden van (ex) cliënten klachten uiten over de zorg.

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) wil goede zorg bieden. Onze medewerkers zetten zich iedere dag met grote betrokkenheid in voor onze bewoners. Soms zijn bewoners ontevreden. Dat vinden wij spijtig. Samen met bewoners en familie zorgen wij zo goed en zorgvuldig mogelijk voor een oplossing. Het lukt vaak om dit naar tevredenheid te doen. Soms lukt het niet om samen eruit te komen en dat betreuren wij. Wij blijven met de bewoners en familie in gesprek en gaan niet in op individuele situaties in de media, ook niet als een bewoner zelf de media opzoekt.
De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd bezoekt alle zorginstellingen. Dit doet de overheid om de zorg te toetsen en te verbeteren. Voor HWW zorg zijn de uitkomsten van dergelijke inspectiebezoeken belangrijk om tot betere zorg te komen. De ervaring leert dat er verbeterpunten zijn. Ook bij ons. We spannen ons dagelijks in om de zorg te verbeteren.
HWW zorg doet er alles aan om goede zorg te leveren. Het blijft echter mensenwerk. Ook in de toekomst zullen er nog klachten komen en verbeterpunten zijn. Wij zijn trots op onze medewerkers die zich dag en nacht voor de bewoners en hun familieleden inzetten.

Bert Deitmers en Desiree Sollewijn Gelpke
Raad van Bestuur