24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Revalideren?

U heeft in het ziekenhuis gelegen en u kunt nog niet meteen vanuit het ziekenhuis naar huis? Een goede revalidatie is noodzakelijk. U kunt daarvoor bij ons terecht.

Het zorgprogramma Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) biedt uitkomst!

Verpleeghuis Vrederust-West van HWW zorg beschikt over een gespecialiseerde revalidatieafdeling met een Stroke Unit (voor herstel na een hersenbloeding/CVA). Hier bieden we u een passend zorgprogramma aan. Binnen dit zorgprogramma werkt u samen met deskundige behandelaars en zorgverleners actief aan uw herstel, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Voorwaarde is wel dat herstel binnen afzienbare tijd mogelijk is. Naast het revalidatieprogramma kun u uiteraard gebruik maken van de faciliteiten in het huis.

HWW zorg biedt passende revalidatie na een

Amputatie
Hersenbloeding/CVA
Gewrichtsvervangende operatie
Val of ongeluk

Het zorgprogramma: stap voor stap

Binnen het zorgprogramma doorloopt u verschillende fasen. Hieronder leest u wat u stap voor stap kunt verwachten tijdens uw revalidatie.

1. Dag van opname

U maakt kennis met onder andere de arts en de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er). In een gesprek geeft u uw wensen en behoeften aan. Van ons krijgt u uitleg over uw verblijf. Bovendien kunt u wennen aan uw nieuwe omgeving.

2. Observatiefase

U begint met uw revalidatie en kijkt samen met de behandelaars welke revalidatiedoelen wenselijk en haalbaar zijn. De afspraken leggen we vast in een behandelplan. Tevens krijgt u inzicht in uw voorlopige ontslagdatum, deze kan echter altijd nog aangepast worden in de loop van uw revalidatieproces.

3. Behandelfase: hulp

U leert steeds meer handelingen zelfstandig(er) uit te voeren. Het behandelteam helpt u daarbij.

4. Behandelfase: begeleiding

In deze fase werken we eraan dat u steeds minder ondersteuning nodig heeft bij de dagelijkse handelingen. De behandelaars geven waar nodig aanwijzingen, maar laten u zoveel mogelijk zelf doen. Samen werken we naar uw ontslag toe.

5. Fase voor ontslag

In deze laatste fase van de behandeling zorgen we dat u (met eventuele aanpassingen en de nodige zorg) weer naar huis kunt. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, zoeken wij samen met u naar een alternatief (woonzorgcentrum of verpleeghuis).

6. Nabehandeling/nazorg

Wellicht heeft u thuis nog ondersteuning nodig. Hierbij is het onderdeel wijkzorg van HWW zorg u graag van dienst. Nabehandeling door bijvoorbeeld de fysiotherapie of de ergotherapie behoort ook tot de mogelijkheden.

Samen met u

De medewerkers van HWW zorg behandelen u volgens het zorgprogramma. In dit programma staat welke zorgverleners betrokken zijn bij uw revalidatie en wat zij voor u kunnen betekenen. Ons behandelteam doet uiteraard zijn best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Maar de revalidatie zal ook van u de nodige inspanning vergen. Samen komen we stap voor stap dichter bij het doel: u weer veilig en zelfstandig thuis laten wonen. De arts bepaalt langs welk traject de revalidatie plaats zal vinden (hoe lang dit ongeveer gaat duren en hoe intensief de revalidatie zal zijn). De arts zal dit kort na de opname met u bespreken.

Multidisciplinair team

HWW zorg zet een team van deskundige medewerkers in voor uw revalidatie. Iedere hulpverlener heeft een eigen specialisatie. Maar de kracht van het behandelteam zit in de multidisciplinaire samenwerking. Het team bestaat onder andere uit:
• een specialist ouderengeneeskunde, die als arts eindverantwoordelijk is voor uw revalidatie;
• een fysiotherapeut, die uw revalidatie-oefeningen coördineert en begeleidt;
• een ergotherapeut, die u helpt om straks weer zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen;
• verzorgenden en verpleegkundigen, die u helpen bij het weer zelf oppakken van uw dagelijkse zorg en u begeleiden bij de oefeningen.

Binnen het behandelteam worden regelmatig uw vorderingen besproken. Uiteraard houden we u hiervan goed op de hoogte. Over eventuele wijzigingen in het behandelplan wordt altijd met u overlegd.