24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Het heeft vaak grote gevolgen als u lijdt aan astma of COPD (een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem). De benauwdheid die hiermee gepaard gaat, neemt meestal met de jaren toe. Gelukkig biedt de gespecialiseerd longverpleegkundige astma/COPD van HWW zorg ondersteuning. Met zijn of haar hulp kunt u de kwaliteit van uw leven verbeteren. Uw huisarts of specialist werkt samen met de gespecialiseerd verpleegkundige.

Gespecialiseerd verpleegkundige

De ondersteuning van de gespecialiseerd verpleegkundige bestaat onder andere uit:

  • bevorderen van het inzicht in ziekte en gezondheid;
  • ondersteunen en begeleiden van therapeutische voorschriften;
  • ondersteunen en begeleiden van sociale omstandigheden;
  • begeleiding bij het stoppen met roken en stimuleren tot meer beweging;
  • begeleiding bij het verbeteren van het lichamelijk prestatievermogen;
  • inventarisatie van de thuissituatie en het geven van saneringsadviezen;
  • het aanvragen van voorzieningen.

Aanmelden

Het aanmelden voor deze vorm van zorg verloopt via uw huisarts of specialist.

Kosten

De kosten van deze zorgvoorziening vallen onder de basisverzekering.