24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Gaat uw geheugen achteruit of zijn er andere psycho-geriatrische klachten? HWW zorg kan helpen. Vanaf de eerste signalen van dementie tot zware psycho-geriatrische problematiek: HWW zorg heeft in alle situaties een aanbod op maat beschikbaar voor de cliënt. Daardoor verloopt de overgang naadloos als uw de zorgbehoefte verandert.

Casemanagers dementie

Zorgen dat dementerende cliënten zo lang mogelijk veilig en plezierig thuis kunnen blijven wonen; daarvoor zetten de casemanagers dementie van HWW zorg zich in. De casemanagers dementie staan cliënten en hun mantelzorgers bij vanaf de eerste signalen van geheugenproblemen tot de eventuele opname in een verpleeghuis. Ze geven u informatie, stellen u gerust en proberen de eigen regie van de cliënt zoveel mogelijk te versterken. Familie, vrienden, thuiszorg, een maaltijdservice: alle noodzakelijke ondersteuning wordt geregeld en op elkaar afgestemd. Ook helpen de casemanagers dementie zoveel mogelijk structuur in het leven van de cliënt te brengen. Er is ook aandacht voor de begeleiding van de mantelzorger.

Wachtlijst casemanager*

Stadsdeel                           Aantal wachtenden            Wachttijden in weken

Den Haag                                        24                                    6-10 

*bijgewerkt 07-10-2021

Hoe werkt het?

U kunt bellen met de Klantenservice van HWW zorg via (070) 379 33 00.
De casemanager neemt zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Verpleeghuiszorg

Ondanks alle ondersteuning kan er een moment komen dat het thuis niet langer gaat. HWW zorg heeft verpleeghuizen verspreid over heel Den Haag, waardoor de cliënt in zijn eigen omgeving kan blijven wonen, dichtbij familie en vrienden.

De verpleeghuizen hebben alle noodzakelijke expertise en voorzieningen in huis voor de zorg aan cliënten met psycho-geriatrische aandoeningen. Hen een omgeving bieden, waar zij veilig en prettig kunnen wonen, is onze insteek. Voor HWW zorg zijn de kwaliteit van leven en de zorg die de cliënten nodig hebben, het uitgangspunt. De medewerkers komen graag zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen en behoeften van de cliënten, waarbij de regie over hun eigen leven zoveel mogelijk behouden blijft.

Ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde (de vroegere Verpleeghuisarts) behandelt en begeleidt ouderen die vaak met meerdere aandoeningen te maken hebben. Het beperkt zich niet tot medische zaken maar kijkt naar de hele mens. De insteek is hoe te zorgen dat de kwaliteit van leven van de cliënt zo goed mogelijk blijft. Het welbevinden van de cliënt staat voorop.

In de woonzorglocaties werkt de specialist ouderengeneeskunde samen met de verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en anderen.

De specialist ouderengeneeskunde bezoekt de mensen ook thuis en werkt daarin samen met andere zorgverleners als huisartsen, de casemanager dementie, wijkverpleegkundigen, ouderenconsulenten en de psycholoog.

Dagverzorging

Dagverzorging ‘Paulus Potter’ is gelegen in onze locatie De Schildershoek. Woont u nog zelfstandig, maar gaat u dat niet zo gemakkelijk meer af? Of heeft u thuis niet voldoende ondersteuning en/of heeft uw partner, familie of andere mantelzorger misschien even behoefte aan wat (meer) tijd voor zichzelf? Dan bent u van harte welkom.

Alzheimercafés

HWW zorg zet zijn expertise ook in voor verschillende Alzheimercafés in Den Haag. Hier kunt u terecht om met lotgenoten te praten. Mantelzorgers, familieleden en dierbaren zijn ook van harte welkom. De bijeenkomsten zijn meestal maandelijks.