24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Diabetes Mellitus type 2 (DM type 2) is een complexe, chronische en ook progressieve ziekte. Deze ziekte heeft vaak grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Door de complexiteit van de ziekte is het van essentieel belang om hierin goed begeleid te worden. De diabetesverpleegkundige van HWW zorg kan u hierbij helpen. Hij of zij streeft ernaar u te leren om zo zelfstandig mogelijk met deze ziekte om te gaan. Het duizelt u vast door al die vragen over nieuwe behandelingen, medicijnen en insuline, maar ook voeding en beweging. Wat mag ik nou wel en niet?

Antwoorden

De diabetesverpleegkundige van HWW zorg kan antwoord geven op vragen als:

  • Wat is diabetes en wat gebeurt er in het lichaam bij diabetes?
  • Wat is de werking van tabletten en insuline?
  • Wat moet ik doen bij een te hoog glucose (hyperglycemie) en hoe kan ik dat voorkomen?
  • Wat moet ik doen bij een te laag glucose (hypoglycemie) en hoe kan ik dat voorkomen?
  • Hoe moet ik omgaan met een glucosemeter?
  • Ik heb sinds kort diabetes (suikerziekte) en mag ik nog wel suiker gebruiken?
  • Welke behandeling is het beste voor mij?
  • Welke cursussen op gebied van diabetes zijn er?

Wat kunt u van de diabetesverpleegkundigen verwachten?

De diabetesverpleegkundigen ondersteunen de huisarts bij de behandeling van uw diabetes. Dit houdt in dat zij de reguliere diabetescontroles doen, adviseren, instructie geven en verwijzen zo nodig naar verschillende disciplines zoals: diëtist, pedicure (met diabetische aantekening), podotherapeut, oogarts, thuiszorg. Zij hebben een netwerk om indien nodig door te kunnen verwijzen.

De diabetesverpleegkundigen houden spreekuur bij verschillende huisartsenpraktijken. De diabetesverpleegkundigen komen op huisbezoek als u niet in staat bent om naar het spreekuur te komen.

Kwaliteit

Naast dat de diabetesverpleegkundigen een gespecialiseerde diabetesopleiding hebben gevolgd en geregistreerd staan bij de EADV (beroepsvereniging voor diabetesverpleegkundigen), hebben zij ook de cursus tot leefstijladviseur en de beweegkuur gevolgd. Ook zijn zij bekend met de Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse cultuur.

Kosten

De kosten voor een consult van de diabetesverpleegkundige vallen onder de basisverzekering.