24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Het herstel na een hersenbloeding of herseninfarct kost vaak veel tijd en energie. Daarbij kunt u wel enige steun gebruiken. Het huisbezoek van de CVA-verpleegkundige van HWW zorg voorziet in deze behoefte.

Huisbezoek

De verpleegkundige geeft u tijdens het huisbezoek informatie over de gevolgen van een beroerte of herseninfarct. Hij of zij reikt bovendien oplossingen aan voor gesignaleerde problemen. U kunt bij de CVA-verpleegkundige terecht met vragen over:

– het ziektebeeld
– de gevolgen van een CVA of TIA
– onderzoek en behandeling
– leefregels
– aanpassingen en hulpmiddelen
– thuiszorg

Afspraak

U heeft geen verwijzing of indicatie nodig voor een afspraak met de gespecialiseerd CVA-verpleegkundige. U kunt in contact komen:
– via de medisch specialist of de zorgverleners van het ziekenhuis
– via uw huisarts of de wijkverpleegkundige
– op eigen initiatief

CVA-zorgketen

Het huisbezoek is een belangrijk onderdeel van de zogenoemde ‘CVA-zorgketen’. Hierin werken alle instellingen samen die voor u van belang zijn. Doel van de CVA-zorgketen is om de gevolgen van een herseninfarct of hersenbloeding zoveel mogelijk te beperken en het herstel zo gunstig mogelijk te beïnvloeden. De verpleegkundige van HWW zorg is een vooruitgeschoven post binnen de zorgketen. Hij of zij zorgt samen met de andere betrokken instellingen dat u de juiste zorg krijgt op het juiste moment.