24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

HWW zorg levert palliatieve zorg, zorg voor patiënten die in hun laatste levensfase zijn gekomen. Een verpleegkundig team van HWW zorg is werkzaam in het Jacobshospice te Den Haag, ‘Het Haagse Bijna Thuis Huis’. In het Jacobshospice kan een gastbewoner in alle rust en met behoud van de eigen waardigheid toegroeien naar het levenseinde. De bewoner beschikt binnen dit huis over een eigen appartement. Een vast team van verpleegkundigen levert 24 uur per dag palliatief terminale zorg aan patiënten die om allerlei redenen niet langer meer thuis kunnen blijven wonen. Het team werkt nauw samen met de eigen huisarts, vrijwilligers, aan het Jacobshospice verbonden artsen, coördinatoren en een geestelijk verzorger.

De hospicezorg wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de gastbewoner en richt zich op het verlichten van het lijden. Pijnbestrijding maakt daarvan deel uit, maar er wordt ook ruimte geboden om angsten, zorgen en wensen te bespreken. De familie wordt hierin betrokken.

Het hospice biedt ook de mogelijkheid voor respijtzorg, een tijdelijke opname van iemand in de laatste levensfase, om mantelzorgers enige tijd te ontlasten.