24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Een neurologische aandoening zoals Multiple Sclerose is een chronische ziekte die vaak bewegingsbeperkingen en vermoeidheid met zich meebrengt. Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het dagelijks leven. Zowel op het lichamelijke, sociale als psychologische vlak. Niet alleen de patiënt zelf, maar ook diens naaste omgeving (partner, familie, werkkring) krijgt met de gevolgen te maken. Hierdoor kunnen er allerlei vragen en onzekerheden ontstaan. De gespecialiseerd MS-verpleegkundige kan daarin met raad en daad ter zijde staan.

De gespecialiseerd MS-verpleegkundige

U heeft de diagnose Multiple Sclerose. Er zijn in hersenen en ruggenmerg harde plekken ontstaan, waardoor de prikkelgeleiding van en naar de hersenen niet goed meer werkt. Het verloop van de ziekte is onvoorspelbaar, waardoor de klachten sterk kunnen wisselen. Men kan last hebben van verschijnselen als: moeite met zien, krachtsvermindering en tintelingen, vermoeidheid, blaas- en/of darmproblemen, problemen met lopen en pijnklachten. Dit levert een beperking op in het dagelijks leven. Mogelijk leven er vragen over het functioneren thuis of elders.

Deskundige begeleiding en zorg

Wellicht heeft u behoefte aan begeleiding en zorg van een deskundige op dit gebied. De gespecialiseerd MS-verpleegkundige kan in dat geval uitkomst bieden. De MS-verpleegkundige heeft ruime kennis en ervaring op dit gebied en kan begeleiding bieden bij vragen en beperkingen. Ook heeft de MS-verpleegkundige zicht op mogelijke behandelingen en onderhoudt hij/zij contact met andere zorgverleners als neuroloog, revalidatiearts en andere behandelaars. Er kan zo voorlichting en advies worden gegeven over o.a. de ziekte zelf, leefstijl en dagelijks leven.

Terugkoppeling

Naar aanleiding van het contact met de MS-verpleegkundige kan eventueel een schriftelijke terugkoppeling plaatsvinden aan o.a. huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en medisch specialist. Meer informatie over MS is o.a. te vinden via de website www.msweb.nl

Kosten

De kosten voor een consult MS-verpleegkundige vallen onder de basisverzekering.