24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Het Specialistisch verpleegkundig team (SVT) is deskundig op het gebied van medisch-specialistische verpleging in de thuissituatie, woonzorgcentra en verpleeghuizen. Daarnaast heeft het team veel kennis over en ervaring met palliatieve zorg. Door het inzetten van het Specialistisch verpleegkundig team kunt u mogelijk eerder naar huis vanuit het ziekenhuis of kan een ziekenhuisopname worden voorkomen.

Handelingen

Een paar voorbeelden van handelingen die het SVT kan uitvoeren:

  • Inbrengen van een infuus
  • Aanprikken van een onderhuidse infuuspoort
  • Verzorging van diverse infuuslijnen
  • Toedienen van vocht of voeding via een infuus
  • Toedienen van diverse medicatie via een infuus, zoals antibiotica
  • Pijnbestrijding met behulp van een draagbaar pompje
  • Begeleidingshuisbezoeken in de palliatieve fase

Organisatie

De inzet van het SVT kan aangevraagd worden door de huisarts of het ziekenhuis. De benodigde apparatuur, materialen en medicatie wordt door het SVT in samenspraak met de huisarts of het ziekenhuis geregeld. Het SVT overlegt met u over het tijdstip van de zorg en geeft u uitleg over de eventuele apparatuur. Het SVT is 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar voor acute problemen.