24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Hebt u last van een (chronische) wond die regelmatig behandeling behoeft? Dan kan de wijkverpleegkundige van HWW zorg u helpen. Deze coördineert de wondzorg. De wijkverpleegkundige voert de wondzorg zelfstandig of samen met een wijkziekenverzorgende uit. De wijkverpleegkundige neemt u niet alleen de wondbehandeling uit handen. Ook aanpassingen in de wondzorg en het contact met de huisarts of specialist neemt hij of zij voor zijn rekening.

Bijzonderheden

  • Een wond is chronisch als deze langer dan twee weken bestaat.
  • De wijkverpleegkundige stelt, na overleg met de huisarts of specialist, een wondbehandelplan op voor de chronische wond. Hij of zij zorgt ook voor de aanvraagmachtiging bij de zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige bestelt verder materialen ten behoeve van de wondzorg. Huisarts of specialist worden steeds op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Zij blijven als verwijzer eindverantwoordelijk voor de wondzorg.
  • De wijkverpleegkundige handelt volgens het protocol ‘behandeling van de chronische wond’ van HWW zorg. Dit protocol is gebaseerd op het WCS classificatiemodel.
  • De wondzorg wordt toegepast volgens de laatste inzichten en met gebruikmaking van moderne materialen.

Kosten

De kosten vallen onder de basisverzekering.