De Amethisthorst HWW zorg woonzorg

24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Het vriendelijke en gastvrije woonzorgcentrum Ametisthorst staat in de rustige wijk Mariahoeve. Het huis ligt aan een park, met winkelcentrum ‘Het Kleine Loo’ letterlijk om de hoek. Vaak verblijven onze bewoners voor langere tijd in het woonzorgcentrum, omdat zij continu zorg en hulp nodig hebben en daardoor niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Verder bieden wij (nood-)zorg aan bewoners van de nabijgelegen aanleunwoningen. Bewoners van het woonzorgcentrum, de aanleunwoningen en de wijk kunnen allerlei servicediensten in ons huis gebruiken. Wijkbewoners kunnen ook gebruik maken van ons restaurant. Kom eens gezellig een hapje eten!

Wonen in Ametisthorst

Als u een WLZ-indicatie van 4 of hoger heeft, kunt u gezellig bij ons komen wonen. Onze bewoners hebben een eigen appartement. Ze krijgen in Ametisthorst de zorg en hulp die zij nodig hebben: van de gebruikelijke zorg tot intensievere zorg en begeleiding. U kunt daarnaast meedoen aan diverse activiteiten. U hoeft zich dus geen dag te vervelen! Wij bieden verschillende soorten servicediensten aan in huis. Zo is er een kapper, een pedicure en een winkeltje voor kleine boodschappen. Met deze en andere voorzieningen helpen wij u om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op de manier die u prettig vindt.

Huren en zorg afnemen

Naast wonen met een indicatie (zie hierboven), kunt u ook in Ametisthorst wonen zonder indicatie. U kunt ervoor kiezen bij ons (tijdelijk) een appartement te huren waarbij u zelf kunt bepalen welke zorgproducten en servicediensten u wilt afnemen. Bijvoorbeeld als u behoefte heeft aan beschermend wonen of als u een komende zorgvraag voorziet. En als u een thuiszorgindicatie heeft leveren we de zorg natuurlijk ook! Zo bent u altijd in de buurt van zorg en ondersteuning. Wonen in een veilige omgeving en kunnen terugvallen op hulp als dat nodig is. Dat is wel zo fijn toch!

Kort verblijf in Ametisthorst

Het is mogelijk om korte tijd bij ons te verblijven als u tijdelijk ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekenhuisopname, om te revalideren, zodat u daarna weer thuis kunt wonen. Misschien willen mantelzorgers een keertje op vakantie, met de zekerheid dat hun partner of ouder goed wordt verzorgd. Ook dan is kort verblijf in Ametisthorst een optie. Hier is wel een indicatie voor nodig. Als een mantelzorger op vakantie is, is een kort verblijf ook mogelijk, ook met een verblijfsindicatie of met een logeerovereenkomst.

Zorg voor mensen in de wijk

Thuis wonen, met hulp en zorg? Bewoners van de aanleunwoningen bij Ametisthorst kunnen thuis verzorging en verpleging ontvangen. We helpen u graag bij het aanvragen van de indicatie die hiervoor nodig is.

De bewoners van de aanleunwoningen kunnen bovendien gebruikmaken van alarmering van HWW zorg. Een druk op een knop en u heeft contact met onze meldkamer. In acute situaties schakelen de medewerkers van de meldkamer de hulpdiensten in. In andere gevallen komt een zorgmedewerker van Ametisthorst even langs om poolshoogte te nemen en eventueel eerste hulp te verlenen. Wanneer u gebruik wilt maken van alarmering, kunt u hier een abonnement voor afsluiten. Enkele ziektekostenverzekeringen compenseren (deels) de kosten van dit abonnement. Ook hebben wij een huissleutel van u nodig als u kiest voor alarmering.

Voor ons zijn de kwaliteit van leven en de zorg die onze cliënten nodig hebben het uitgangspunt in ons werk. Daarom komen we graag aan uw wensen en behoeften tegemoet. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te beschermen en gaan respectvol met u om. Dat respect verwachten wij natuurlijk ook van onze bewoners en bezoekers. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten zich gewaardeerd voelen. In Ametisthorst is iedereen welkom!

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Ametisthorst vertegenwoordigt de bewoners van het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen. De raad bestaat uit bewoners en hun familieleden en is zeer actief. Zo geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies aan het management en verzorgt de raad diverse groepsactiviteiten. Uw belangen zijn dus gewaarborgd als u bij ons komt wonen!