De Amethisthorst HWW zorg woonzorg

24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Het vriendelijke en gastvrije woonzorgcentrum Ametisthorst staat in de rustige wijk Mariahoeve. Het huis ligt aan een park, met winkelcentrum ‘Het Kleine Loo’ letterlijk om de hoek. Vaak verblijven onze bewoners voor langere tijd in het woonzorgcentrum, omdat zij continu zorg en hulp nodig hebben en daardoor niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Bewoners van het woonzorgcentrum en de wijk kunnen allerlei servicediensten in ons huis gebruiken. Wijkbewoners kunnen ook gebruik maken van ons restaurant. Kom eens gezellig een hapje eten!

Wonen in Ametisthorst

Als u een WLZ-indicatie van 4 of hoger heeft, kunt u bij ons komen wonen. Onze bewoners hebben een eigen appartement. Ze krijgen in Ametisthorst de zorg en hulp die zij nodig hebben: van de gebruikelijke zorg tot intensievere zorg en begeleiding. U kunt daarnaast meedoen aan diverse activiteiten. U hoeft zich dus geen dag te vervelen! Wij bieden verschillende soorten servicediensten aan in huis. Zo is er een kapper, een pedicure en bij het buffet in het restaurant kunnen kleine boodschappen worden gekocht. Met deze en andere voorzieningen helpen wij u om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op de manier die u prettig vindt.

Kort verblijf in Ametisthorst

Het is soms mogelijk om korte tijd bij ons te verblijven als u tijdelijk ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer mantelzorgers een keertje op vakantie willen, met de zekerheid dat hun partner of ouder goed wordt verzorgd. Hier is wel een indicatie voor nodig. Als een mantelzorger op vakantie is, is een kort verblijf ook mogelijk, ook met een verblijfsindicatie of met een logeerovereenkomst.

Iedereen is welkom

Voor ons zijn de kwaliteit van leven en de zorg die onze cliënten nodig hebben het uitgangspunt in ons werk. Daarom komen we graag aan uw wensen en behoeften tegemoet. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te beschermen en gaan respectvol met u om. Dat respect verwachten wij natuurlijk ook van onze bewoners en bezoekers. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten zich gewaardeerd voelen. In Ametisthorst is iedereen welkom!

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Ametisthorst vertegenwoordigt de bewoners van het woonzorgcentrum. De raad bestaat uit bewoners en hun familieleden en is zeer actief. Zo geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies aan het management en verzorgt de raad diverse groepsactiviteiten. Uw belangen zijn dus gewaarborgd als u bij ons komt wonen!