24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

In de rustige en vriendelijke Rivierenbuurt, middenin het centrum van Den Haag, ligt complex Eden. Het complex bevat huur- en koopwoningen, een kinderdagverblijf en een kleinschalig verpleeghuis van HWW zorg: De Stromenhof. De kleinschalige woonvorm voelt een beetje aan als leven in gezinsverband. Elk van de vijf woonunits heeft een eigen woonkamer en keuken, waar de bewoners samen eten, koffie drinken, tv kijken, muziek luisteren, spelletjes spelen, en ga zo maar door. Iedereen heeft ook een eenpersoonskamer en een eigen badkamer. De woonbegeleider zorgt voor de bewoners, maar iedereen levert ook een bijdrage aan het huishouden, binnen zijn of haar mogelijkheden uiteraard. Denk aan samen koken en aardappels schillen.

De Stromenhof beschikt over dertig kamers voor bewoners met een psychogeriatrische indicatie (bijvoorbeeld vanwege dementie), die langdurig intensieve zorg nodig hebben. Het is een gesloten verpleeghuisvoorziening. Dit betekent dat bewoners alleen onder begeleiding de deur uit kunnen. We bieden u of uw familielid een veilige, beschermde leefomgeving.

HWW Zorg biedt belevingsgerichte zorg. We leven ons in onze cliënten in en sluiten steeds aan bij wat u voelt, vindt en wilt. Dit betekent onder andere dat er in De Stromenhof veel aandacht is voor de verschillen in cultuur, religie en beleving van de bewoners. Binnen vijf gezellige huiskamers is er volop gelegenheid voor gezamenlijke activiteiten. Daarnaast beschikt u over privacy in uw eigen eenpersoonskamer. En natuurlijk zijn alle ruimtes rolstoeltoegankelijk.

Inrichten naar eigen smaak

U kunt uw kamer in De Stromenhof – binnen de geldende veiligheidsvoorschriften – inrichten naar uw eigen smaak. Zodat u zich zo snel mogelijk thuis voelt bij ons. De kamers beschikken over een badkamer met douche, een toilet, een bed en een kledingkast. Aansluitingen voor televisie en internet zijn eveneens aanwezig. Uw kamer bevat een oproep- en alarmeringssysteem. Wanneer u hulp nodig heeft, krijgt u daarmee snel contact met een van onze zorgmedewerkers.

Wasserij Gaverland verzorgt desgewenst, tegen betaling, uw persoonsgebonden was. Het platte goed zoals bedlinnen, handdoeken en washandjes zijn voor rekening van HWW zorg. Eenmaal per week komt bovendien een medewerker van de schoonmaak op een afgesproken tijdstip bij u langs om uw kamer schoon te maken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. We gaan ervan uit dat u kleinere huishoudelijke werkzaamheden zoals afstoffen zelf kunt (laten) doen.

Culturele accenten

Den Haag is een smeltkroes van culturen en religies. Binnen de Stromenhof houden we hier rekening mee. Bijvoorbeeld door verschillende maaltijden aan te bieden en door het vieren van religieuze feestdagen.

In De Stromenhof vinden regelmatig leuke activiteiten plaats. Denk bijvoorbeeld aan groepsgewijs koken, gezellige uitstapjes en filmavonden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de pedicure en kapsalon in huis.  Vaste bezoektijden hebben wij niet. Het is wel belangrijk dat uw bezoekers rekening houden met uw afspraken en met uw medecliënten.

Behandeling: binnen De Stromenhof is een team van behandelaars werkzaam waaronder een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, geestelijk verzorger en een maatschappelijk werker.

Meer weten?

Heeft u belangstelling voor Verpleeghuis De Stromenhof en wilt u een kijkje bij ons nemen? U kunt ons gerust bellen. Of kom langs om een afspraak te maken voor een rondleiding. Wij kunnen ook helpen bij het aanvragen van de juiste indicatie voor dat wat wij u kunnen bieden. Wilt u, of uw familielid bij ons komen wonen, neem dan contact op met HWW zorg op
(070) 379 50 00.