24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Met het ouder worden komen helaas vaak de gebreken. Wellicht heeft u hulp nodig bij dagelijkse handelingen als wassen en aan- en uitkleden.

Thuiszorg (wijkzorg) biedt uitkomst!

Gelukkig staan de deskundige wijkzorgmedewerkers van HWW zorg voor u klaar. Ze zijn u graag van dienst met uiteenlopende vormen van verpleging, verzorging en begeleiding. Ons doel: zorgen dat u zolang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Met regie over uw eigen leven. Wijkzorg is er trouwens niet alleen voor ouderen. Zo bieden wij zorg aan, bijvoorbeeld bij revalidatie thuis of na een ziekenhuisopname.

De beste kennis in uw wijk.

HWW zorg heeft de wijkzorg georganiseerd op basis van kleinschaligheid. Dat wil zeggen dat vrijwel alle Haagse stadswijken beschikken over een ‘eigen’ wijkzorgteam. Zo is er een team Bezuidenhout, een team Vrederust, een team Bohemen en Kijkduin, etc. 33 teams in totaal. Deze teams tellen doorgaans 12 tot 15 medewerkers rondom de wijkverpleegkundige, die samen uw wijk als geen ander kennen. En samenwerken met huisartsen, ziekenhuizen en andere verwijzers. Een ander groot voordeel van zo’n kleinschalig team is dat u veelal te maken zal hebben met vertrouwde gezichten die in overleg de benodigde zorg voor u regelen.

Persoonlijke verzorging en verpleging

De verzorgenden en verpleegkundigen van HWW zorg zijn van alle markten thuis. Ze helpen u bijvoorbeeld niet alleen bij de persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld aan- en uitkleden, wassen en steunkousen), maar ook bij complexere verpleegkundige handelingen. Ook zorgen de wijkzorgmedewerkers er eventueel voor dat u de juiste medicijnen op de juiste tijden inneemt. Ze geven u, uw partner en familie ook graag voorlichting over uw ziekte of beperking. Ondersteuning en verpleging bij de revalidatie na een ziekenhuisopname is eveneens een optie. En deze opsomming is
zeker niet volledig.

Uitgebreide ervaring

Onze wijkzorgmedewerkers zijn zeer betrokken en waar nodig staan ze ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend voor u klaar. U kunt altijd op ons rekenen! De verzorgenden en verpleegkundigen van HWW zorg kennen uw omgeving op hun duimpje. Even overleggen met de huisarts of een maaltijdservice regelen: het gebeurt snel en probleemloos. HWW zorg heeft al meer dan 100 jaar ervaring met zorg bij cliënten thuis. We zijn immers voortgekomen uit bekende voorgangers als Thuiszorg Den Haag en de kruisverenigingen.

Samenwerking

De verzorgenden en verpleegkundigen van HWW zorg werken intensief samen met uw (huis)arts en andere zorgverleners. Desgewenst regelen ze dat ook thuiswonenden een beroep kunnen doen op de expertise van de verpleeghuizen en woonzorgcentra van HWW zorg. Bijvoorbeeld op de dienst Ergotherapie Thuis – waarbij u onder andere wordt geadviseerd over handige woningaanpassingen. Of op de behandeling door een fysiotherapeut of psycholoog. Het voordeel van een zorgorganisatie die van alle markten thuis is!

Vergoeding kosten en indicatie

De kostenvergoeding van wijkzorg loopt in de regel via de zorgverzekeringswet (ZVW). Hiertoe is een indicatie benodigd, waarvoor u terecht kunt bij de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt zelf de indicatie vast.

Begeleiding wordt, indien u daar een indicatie voor heeft, vergoed vanuit de Wmo. Meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vindt u bij de gemeente.

Tarieven particulier en PGB 
Bepaalde zorg aan huis wordt niet vergoed als deze zorg niet in uw indicatie staat opgenomen. Wilt u toch deze zorg? Dan koopt u dit in als particulier. Wanneer u beschikt over een indicatie voor wijkverpleging of een beschikking vanuit de gemeente, kan zorg worden ingekocht op basis van een Persoonsgebonden budget (PGB). Klik hier voor de particuliere en PGB tarieven.

HWW zorg wijkzorgteams

De wijkzorgteams van HWW zorg hebben elk een eigen locatie zodat ze een onderdeel zijn van de buurt:

Houtwijk
Architect Duikerstraat 19 (Verpleeghuis Houtwijk)

Centraal Loosduinen
Arnold Spoelplein 101 A

Kijkduin
Campanulastraat 1

Willem III
Willem III straat 36

Loosduinen
Arnold Spoelplein 101A

Bohemen
Campanulastraat 1

Vogelwijk en Bloemenbuurt en Vruchten- Notenbuurt
Laan van Meerdervoort 868

Valkenbos en Regentesse
Laan van Meerdervoort 297

Bouwlust
Het Zicht 45

Berestein en De Gaarde
Schuttersdreef 125 -127

Zuiderpark
Volendamlaan 11

Leyenburg en Morgenstond
Maartensdijklaan 443

Nieuw Leyenburg A  en B
Volendamlaan 11

Scheveningen
Renbaanstraat 133

Statenkwartier
Antonie Heinsiusstraat 18

Duindorp
Tesselsestraat 3

Moerwijk – Betje Wolf-buurt en Anna Bijns-buurt
Westhovenplein 33-37

Spoorwijk en Molenwijk
Gouveneurslaan 457

Transvaal
de La Reyweg 198

Zuidwal 
Jacob Catsstraat 325 (verpleeghuis de Schildershoek)

Schilderswijk
Jacob Catsstraat 325 (verpleeghuis de Schildershoek)

Centrum
Laan v. Meerdervoort 110-112 (Woonzorgcentrum Op de Laan)

Mariahoeve
Ametisthorst 9 (Woonzorgcentrum Ametisthorst)

Benoordenhout
Oostduinlaan 40

Bezuidenhout-West en Oost
Theresiastraat 200

Vrederust West EMZ
Schuttersdreef 125 (verpleeghuis Vrederust-West)

Moerwijk EMZ
Twickelstraat 374