24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Soms is direct (verpleegkundig) handelen wenselijk. In deze omstandigheden kunt u een beroep doen op de acute zorg van HWW zorg. 24 uur per dag, zeven dagen per week. Het Acute Zorg-team beschikt over veel deskundigheid op verpleegkundig, medisch en psychiatrisch gebied.

Hoe werkt het?

  1. U belt de meldkamer: (070) 379 51 70
  2. Een medewerker van het verpleegkundig team Acute Zorg bezoekt u thuis.
  3. Als het nodig is schakelen we een huisarts of ambulance in.

Bijzonderheden

  • U bepaalt wanneer direct (verpleegkundig) handelen noodzakelijk is;
  • Mensen met een Personen Alarmerings Systeemabonnement (PAS) krijgen desgewenst acute zorg;
  • Personen jonger dan 16 jaar kunnen géén beroep doen op het team Acute Zorg.