24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet meer kunnen genezen en die in hun laatste levensfase zijn gekomen. De zorg richt zich op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het leven en de verlichting van klachten.

Veel mensen geven er de voorkeur aan om thuis, in hun vertrouwde omgeving, te overlijden. Daarbij is er vaak behoefte aan zorg, begeleiding en ondersteuning. HWW zorg kan deze zorg bieden.

De verpleegkundigen van de wijkzorgteams kunnen u ondersteunen bij de vragen die u en uw naasten hebben in deze moeilijke periode. Ook kunnen zij praktische hulp bieden, bijvoorbeeld bij de lichamelijke verzorging of het regelen van hulpmiddelen.

Bij meer ingewikkelde problemen kan het Specialistisch Verpleegkundig Team worden ingeschakeld. De verpleegkundigen van dit team zijn gespecialiseerd in de zorg rondom klachten en problemen in de laatste levensfase. Zij hebben veel kennis over en ervaring met verlichting van deze klachten, zoals pijnbestrijding met behulp van een draagbaar pompje. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met uw huisarts.

Ook kan er in de palliatieve fase nachtzorg worden ingezet, bijvoorbeeld als u ’s nachts niet alleen kunt zijn, of ter ontlasting van uw naasten. HWW zorg werkt hiervoor samen met Evita.

HWW zorg levert ook verpleegkundige en specialistische zorg in het Jacobshospice. Hier kunt u terecht als het niet mogelijk of wenselijk is om tot het laatste moment thuis te blijven.

Is het huisbezoek iets voor u?

Uit onderzoeken en ervaringen blijkt dat praten met een deskundige zorgverlener mensen kan helpen om zich minder onzeker te voelen, gewenste informatie te krijgen, anders om te gaan met levensvragen of nieuwe mogelijkheden te ontdekken voor passende hulp of oplossingen.

Vragen die bijvoorbeeld kunnen spelen:

  • Ik ben zo moe, hoe kan ik hier beter mee omgaan?
  • Mijn partner/naaste wil niet over de situatie praten, maar ik wel. Hoe kan ik daar mee omgaan?
  • Wat is een palliatieve behandeling en wat kan ik daar van verwachten?
  • Ik word palliatief behandeld en heb nu veel last van…., wat is daar aan te doen?
  • Hoe moet het nu verder met mijn werk?
  • Hoe zal het de komende weken / maanden gaan en op wie kan ik terug vallen als er problemen zijn?
  • Ik wil het liefste thuis blijven, maar …
  • Ik wil mijn  kinderen niet belasten, maar wat als ik niet meer voor mezelf kan zorgen?
  • Welke hulp is er mogelijk en hoe kan ik dit regelen?
  • Ik ben zo bang dat ik veel pijn zal krijgen. Wat kan ik eraan doen om dat te voorkomen?

Heeft u vragen, voelt u zich onzeker of wilt u graag praten over uw ziek zijn, dan biedt het huisbezoek u hiervoor een mogelijkheid. Met een palliatief geschoold verpleegkundige kunnen u en uw naaste(n) in gesprek gaan over wat u bezighoudt, wat uw wensen zijn en welke mogelijkheden er zijn om passende hulp en ondersteuning te vinden en hoe deze aangevraagd kunnen worden.

Aanmelden

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van een huisbezoek dan kan de afdelingsverpleegkundige, de verpleegkundige op de poli, uw specialist of huisarts u aanmelden voor het huisbezoek. De verpleegkundige neemt binnen een week na aanmelding telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.

Aan deze huisbezoeken zijn geen kosten verbonden.

Voor informatie palliatieve zorg:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden