24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl WhatsApp 070 379 50 00

Wij helpen volwassenen en gezinnen structuur aan te brengen in hun leven. Daardoor verminderen de problemen en wordt erger voorkomen. Dit betekent dat we u ondersteunen om samen orde op zaken te stellen. We zijn er in overleg op de momenten dat u er behoefte aan heeft.

We gaan pas weg als de gezinsstructuur hersteld is en rust en regelmaat zijn teruggekeerd in het dagelijkse leven. Of dit nu een paar maanden, een jaar of langer duurt (wel is dit afhankelijk van het afgesproken traject). We helpen u graag!

In welke gevallen kunnen we u helpen?

Thuisbegeleiding van HWW zorg ondersteunt volwassenen en gezinnen bij uiteenlopende problemen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met:

 • opvoedingsproblemen en problemen bij de verzorging van kinderen
 • psychische problemen, zoals depressies, fobieën, borderline, ADHD en overspannenheid
 • huishoudelijke problemen, zoals verwaarlozing
 • een verstandelijke beperking die moeite hebben het huishouden draaiende te houden
 • verslavingsproblematiek
 • verwerkingsproblematiek, onder andere vanwege een echtscheiding, sterfgeval of een handicap
 • een traject van uithuisplaatsing of terugplaatsing van een kind in het gezin
 • integratieproblemen
 • financiële en administratieve problemen, zoals het niet kunnen omgaan met geld

Verder zijn we u onder meer van dienst bij:

 • resocialisatie na een opname
 • het tegengaan van een sociaal isolement
 • het vormgeven en ondersteunen van mantelzorg

Thuisbegeleiding werkt op basis van vertrouwen, het is vrijwillige hulpverlening maar wel in nauwe samenwerking met andere instanties.

Er zijn verschillende vormen van instroming en financiering. Bij een traject met ondersteuning vanuit de WMO (op naam van volwassenen) is een eigen bijdrage sinds 01-07-2017 voor begeleiding afgeschaft.