24/7 bereikbaar, dienst- en zorgverlenend

070 379 50 00 info@hwwzorg.nl

Wij helpen volwassenen en gezinnen structuur aan te brengen in hun leven. Daardoor verminderen de problemen en wordt erger voorkomen. Dit betekent dat we u ondersteunen om samen orde op zaken te stellen. We zijn er in overleg op de momenten dat u er behoefte aan heeft.

We gaan pas weg als de gezinsstructuur hersteld is en rust en regelmaat zijn teruggekeerd in het dagelijkse leven. Of dit nu een paar maanden, een jaar of langer duurt (wel is dit afhankelijk van het afgesproken traject). We helpen u graag!

In welke gevallen kunnen we u helpen?

Thuisbegeleiding van HWW zorg ondersteunt volwassenen en gezinnen bij uiteenlopende problemen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met:

 • opvoedingsproblemen en problemen bij de verzorging van kinderen
 • psychische problemen, zoals depressies, fobieën, borderline, ADHD en overspannenheid
 • huishoudelijke problemen, zoals verzameldrang
 • een verstandelijke beperking die moeite hebben het huishouden draaiende te houden
 • verslavingsproblematiek
 • verwerkingsproblematiek, onder andere vanwege een echtscheiding, sterfgeval of een handicap
 • integratieproblemen
 • financiële en administratieve problemen, zoals het niet kunnen omgaan met geld

Verder zijn we u onder meer van dienst bij:

 • Begeleiding van uw familieleden als de situatie hierom
  vraagt
 • het tegengaan van een sociaal isolement
 • het ondersteunen van mantelzorgers

Thuisbegeleiding werkt op basis van vertrouwen, het is vrijwillige hulpverlening maar wel in nauwe samenwerking met andere instanties.

Kosten:

Als u vanuit de WMO Thuisbegeleiding krijgt,
dan wordt dit betaald door de Gemeente. U betaalt soms een
eigen bijdrage, deze is afhankelijk van uw inkomen. Heeft u
een WLZ indicatie? Dan vallen hier vaak ook de uren voor
Thuisbegeleiding onder.